Giới thiệu Hội những người chơi game Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Hội những người chơi game Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc thành lập vào khoảng giữa năm 2014 khi game Thiện Nữ U Hồn chuẩn bị đóng cửa ở Việt Nam với thành phần tiên phong là các bạn: Đông Phương Tranh, Diệp Nhã, Y Lan Nhi, A Phong, Rain Vũ....
Thời gian đầu các bạn gặp vô vàn khó khăn về ngôn ngữ (hầu hết không biết tiếng TQ), khác biệt múi giờ, game lag, dis do đường truyền không ổn  định. Nhưng với niềm đam mê với game và sự miệt mài cố gắng, trong vòng hơn 03 năm qua các bạn đã kiên cường bám trụ và phát triển cộng đồng người VN chơi game Thiện Nữ U Hồn tạm có thể coi là có chút chỗ đứng ở 01 Server Trung Quốc. 
Sau đây mình xin giới thiệu một số thành viên của Hội tại Trung Quốc (nhiều thành viên hiện đang bận không còn chơi game nữa hoặc đang bận một thời gian mình không thống kê vào đây)

1. SERVER VIỆT NAM


CÁC THÀNH VIÊN ĐANG THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG
(CÁCH THÊM BẠN)


01. Lưu Hà
Yển sư LV 129
Tên NV: LuuHaCa
ID: 1925480210
Avatar
 *************************
02. Xiu Emi
Dị Nhân LV 129
Tên NV: XiuEmi
ID: 1930620210
Avatar

*************************
03. YuMeiLing
Mị Giả LV 129
Tên NV: YuMeiLing
ID: 1928190210
Avatar


*************************
04. Lão Tam
Dị Nhân LV 129
Tên NV: Harry
ID: 1985000210
Avatar

*************************
05. Tomorrow Will Come
Y Sư LV 109
Tên NV: tomorroww
ID: 1962160210
Avatar


*************************
06. Xu
Y Sư LV 109
Tên NV: JillyXu
ID: 1922330210
Avatar


*************************
07. A Phong
Xạ Thủ LV 129
Tên NV: APhong
ID: 1804940210
Avatar
  
*************************
08. Nhi
Dị Nhân LV 129
Tên NV: TheDark
ID: 2092710210
Avatar


*************************
09. Mạc Mạc
Mị Giả LV 109
Tên NV: Reversy
ID: 1941390210
Avatar


*************************
10. Đông Phương Tranh
Hiệp Khách LV 109
Tên NV: Zheng
ID: 1805070210
Avatar


*************************
11. Mèo Mun
Dị Nhân LV 109
Tên NV: MeoMoon
ID: 2290570210
Avatar


*************************
12. Yu
Dị Nhân LV 109
Tên NV: ★漂亮的小雨╰
ID: 2073170210
Avatar


*************************
13. Hannah
Dị Nhân LV 109
Tên NV: Hannah
ID: 1922780210
Avatar


*************************
14. Mèo
Mị Giả LV 109
Tên NV: XiaoMiao
ID: 2001170210
Avatar 
 
*************************
15. Lam Lam
Mị Giả LV 109
Tên NV: LamLam
ID: 2031070210
Avatar


*************************
16. Âm Hồn (Yến Xích Hà)
Dị Nhân LV 109
Tên NV: Darkness
ID: 2019950210
Avatar


*************************
17. Meow
Y sư LV 109
Tên NV: Meow
ID: 2021100210
Avatar


*************************
18.  GR
Yển Sư LV 109
Tên NV: G.R_Anthony
ID: 2016920210
Avatar


*************************
19.  NoRy
Dị Nhân LV 97
Tên NV: TheSummerWind
ID: 2019990210
Avatar

*************************
20. Thục Thục
Dị Nhân LV 90
Tên NV: TwinkleRin
ID: 2095060210
Avatar

*************************
21. LeiLa
Y Sư LV 109
Tên NV: Leila芳怡
ID: 1988990210
Avatar


*************************
22. Secret
Yển Sư LV 109
Tên NV: 我名字是一Secret
ID: 2041100210
Avatar

*************************
23. OuYang
Dị Nhân  LV 109
Tên NV: OuYang
ID: 1925390210
Avatar

 *************************
24.  Rain Vũ
Đao Khách LV 109
Tên NV: 師父,回家吧
ID: 2541400210
Avatar

Dị Nhân LV 109
Tên NV: Rain. Yu
ID: 2519150210
Avatar

*****************************
25. Hoa Yao
Y Sư LV 109
Tên NV: HoaYao
ID: 2164400210
Avatar

**************************
26. Mập
Y Sư LV 109
Tên NV: Mapcute
ID: 2103350210
Avatar
**************************
27. Thư Việt
Đoạn hận lv 110
Tên nhân vật: thuviet78
ID: 2770200210
Avatar
**************************
28. Trâm Rùa 
Class: Y Sư 109
Tên nhân vật: tieu_rua

ID: 2716340210
Avatar


Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment