Môn Phái: Đao Khách (VN gọi là Thích Khách) (刀客) Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Các Bạn Lưu ý mình sẽ post giới thiệu môn phái và bảng Skill bằng tiếng Việt sau đó có bảng Skill bằng tiếng Trung Quốc, các bạn muốn tìm Skill nào thì coppy tên tiếng Trung của Skill đó bỏ vào ô tìm kiếm trên Dịch Thị để tìm mua Skill Đặc điểm: Là nhân vật có khả năng tấn công 1 mục tiêu cao nhất, mạnh nhất. Ngoài ra các kỹ năng lập cạm bẫy không những gây sát thương quái mà còn có tác dụng khống chế quái và người chơi.

Kỹ Năng:Bảng Kỹ Năng tiếng Trung Quốc 

01: 芒刺在背 Cấp 01 có thể học
02: 淬毒 Cấp 01 có thể học
03: 苍鹰三折 Cấp 01 có thể học
04: 鹰眼诀 Cấp 5 có thể học
05: 獠牙绝毒 Cấp 10 có thể học
06: 雁南归 Cấp 10 có thể học
07: 雄狮劲 Cấp 15 có thể học
08: 捕兽夹 Cấp 20 có thể học
09: 蛇影刀 Cấp 25 có thể học
10: 虎跃涧 Cấp 30 có thể học
11: 定身陷阱 Cấp 35 có thể học
12: 蛇毒攻心 Cấp 40 có thể học
13: 束缚陷阱 Cấp 45 có thể học
14: 鹰击长空 Cấp 50 có thể học
15: 血蛭陷阱 Cấp 55 có thể học
16: 催眠陷阱 Cấp 60 có thể học
17: 灵猬摧心 Cấp 65 có thể học
18: 野狼铠 Cấp 70 có thể học
19: 狡兔三窟 (TK) Cấp 70 có thể học
20: 枭蛇噬心 Cấp 75 có thể học
21: 骨蛆陷阱 Cấp 80 có thể học
22: 铤而走险 Cấp 85 có thể học
23: 雪泥鸿爪 Cấp 90 có thể học
24: 眩晕陷阱 Cấp 95 có thể học
25: 困兽一搏 Cấp 100 có thể học
26: 移花接木 Cấp 105 có thể học
26: 混乱陷阱 Cấp 110 có thể học

26: 怒龙爪 (TK) Cấp 120 có thể học

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment