Môn phái: Họa Hồn (画魂) Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc (Phái mới ở VN không có)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Họa Hồn
  Đặc điểm: Nhân vật có khả năng dùng bút mực, tranh họa để tấn công, phái nội công.
Kỹ Năng:


点墨成苔 Điểm Mặc Thành Đài
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng ( Thiết lập màu mực ):
Cơ bản: Gây sát thương thủy cho mục tiêu đầu tiên, tùy theo năng lực bắn, không cần lựa chọn mục tiêu.
Màu đỏ: Gây sát thương thủy cho mục tiêu, tùy theo năng lực bắn,cần lựa chọn mục tiêu. Màu chàm: Gây sát thương băng cho mục tiêu đầu tiên, cũng khiến mục tiêu giảm tốc, tùy theo năng lực bắn, không cần lựa chọn mục tiêu.
Vàng nhạt: Gây sát thương phong cho mục tiêu, tùy theo năng lực bắn, không cần lựa chọn mục tiêu.
Cấp yêu cầu: 1

灯影联翩 Đăng Ảnh Liên Phiên
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng ( Thiết lập màu mực ):
Cơ bản: Phóng 01 đèn lồng, mục tiêu trúng phải bị sát thương Hỏa.
Màu đỏ: Phóng 01 đèn lồng, mục tiêu trúng phải bị sát thương Hỏa, giá trị cao hơn cơ bản. Màu chàm: Phóng 01 đèn lồng,toàn bộ mục tiêu trong phạm vi bị sát thương Hỏa.
Vàng nhạt: Nhiều đèn lồng cuồn cuộn xoay tròn, mục tiêu trúng phải bị sát thương Hỏa. Cấp yêu cầu: 1

行云流水 Hành Vân Lưu Thuỷ
Miêu tả: Khinh công Cấp yêu cầu: 1

纵横意 Tung Hoành Ý
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng ( Thiết lập màu mực ):
Cơ bản: Công kích địch nhân trong phạm vi theo hình bán nguyệt. Màu đỏ: Công kích địch nhân trong phạm vi theo hình bán nguyệt.
Màu lam: Công kích địch nhân trong phạm vi theo hình bán nguyệt, có khả năng hấp thụ một lượng ma pháp ( chân khí ) nhất định.
Màu vàng: Công kích địch nhân trong phạm vi theo hình bán nguyệt, có khả năng hấp thụ một lượng khí huyết ( máu ) nhất định.
Cấp yêu cầu: 10

归园田居 Quy Viên Điền Cư
Miêu tả: Trở về sư môn Cấp yêu cầu: 10

空灵之笔 Không Linh Chi Bút
Miêu tả: Triệu hồi bút linh chiến đấu cùng địch nhân Cấp yêu cầu: 15

落墨痕 Lạc Mặc Ngân
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng
Cơ bản: Lướt một khoảng cách nhất định về hướng ngược với con trỏ chuột. Màu đỏ: Lướt một khoảng cách nhất định về hướng ngược với con trỏ chuột, đồng thời để lại trên mặt đất một vết mực tạo ra thương tổn cho kẻ địch.
Màu lam: Lướt một khoảng cách nhất định về hướng ngược với con trỏ chuột, đồng thời đối với xung quanh tạo thành thương tổn.
Màu vàng: Lướt một khoảng cách nhất định về hướng ngược với con trỏ chuột, đòng thời xoá bỏ mọi hiệu quả định thân và giảm tốc mà bản thân phải chịu.
Cấp yêu cầu: 20

曹衣出水 Tào Y Xuất Thuỷ
Miêu tả: Nhị đoạn kĩ năng ( Kĩ năng có 2 tầng):
Tầng thứ nhất: Kiến tạo “ Tào Y” đối với toàn bộ địch nhân xung quanh tạo thành sát thương hệ gió, đồng thời phản lại sát thương bản thân phải nhận.
Tầng thứ hai: Bạo phát tầng thứ nhẩt xoá bỏ trạng thái “Tào Y” đòng thời gia tăng giới hạn nội công lớn nhất. Cấp yêu cầu: 25

水晕墨章 Thuỷ Vựng Mặc Chương
Miêu tả: Gia tăng công kích hệ nước Cấp yêu cầu: 30

朴拙之笔 Phác Chuyết Chi Bút
Miêu tả: Triệu hồi bút linh chiến đấu cùng kẻ địch Cấp yêu cầu: 35

笔走龙蛇 Bút Tẩu Long Xà
Miêu tả: Theo quỹ tích đối xứng tấn công nhiều mục tiêu tạo thành sát thương hệ nước. Địch nhân chịu thương tổn sẽ phóng thích trạng thái “Mặc Liên” ( dây xích mực ). Cấp yêu cầu: 40

吴带当风 Ngô Đái Đương Phong
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng
– Nhị đoạn kĩ năng.
Cơ bản:
+ Tầng thứ nhât: Giảm thương tổn phải gánh chịu, đồng thời tăng cao hiệu quả hồi phục khí huyết.
+Tầng thứ hai: Bạo phát tầng thứ nhất và hồi phục khí huyết.
Màu đỏ:
+ Tầng thứ nhất: Giảm thương tổn phải gánh chịu, đồng thời tăng cao hiệu quả hồi phục khí huyết. Khi bị công kích gia tăng bản thân tốc độ di chuyển.
+ Tầng thứ hai: Bạo phát tầng thứ nhất và hồi phục khí huyết.
Màu lam:
+ Tầng thứ nhât: Giảm thương tổn phải gánh chịu, đồng thời tăng cao hiệu quả hồi phục khí huyết. Khi công kích khiến mục tiêu xung quanh rơi vào trạng thái giảm tốc.
+ Tầng thứ hai: Bạo phát tầng thứ nhất và hồi phục khí huyết.
Màu vàng:
+ Tầng thứ nhât: Giảm thương tổn phải gánh chịu, đồng thời tăng cao hiệu quả hồi phục khí huyết.
+ Tầng thứ hai: Bạo phát tầng thứ nhất gia tăng nội ngoại thủ của bản thân.
Cấp yêu cầu: 45

临镜自写 Lâm Kính Tự Tả
Miêu tả: Triệu hồi một phân thân mê hoặc địch nhân. Cấp yêu cầu: 50

投笔破幻 Đầu Bút Phá Huyễn
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng
Cơ bản: “Thuấn Di” ( dịch chuyển tức thời hay teleport) tới địa điểm chỉ định, đồng thời bạo liệt các vật phẩm mà bản thân vẽ ra tạo thành thương tổn cùng với hiệu ứng phụ thêm tương xứng, gia tăng sát thương của Phá Mặc Vận và Trang Chu Mộng Điệp.
Màu đỏ: “Thuấn Di” tới địa điểm chỉ định và đẩy ra toàn bộ địch nhân xung quanh, đồng thời bạo liệt các vật phẩm mà bản thân vẽ ra tạo thành thương tổn cùng với hiệu ứng phụ thêm tương xứng, gia tăng sát thương của Phá Mặc Vận và Trang Chu Mộng Điệp.
Màu lam: “Thuấn Di” tới địa điểm chỉ định và gia tăng bản thân phòng ngự, đồng thời bạo liệt các vật phẩm mà bản thân vẽ ra tạo thành thương tổn cùng với hiệu ứng phụ thêm tương xứng, gia tăng sát thương của Phá Mặc Vận và Trang Chu Mộng Điệp.
Màu vàng: “Thuấn Di” tới địa điểm chỉ định và khiến địch nhân bị công kích rơi vào trạng thái trầm mặc, đồng thời bạo liệt các vật phẩm mà bản thân vẽ ra tạo thành thương tổn cùng với hiệu ứng phụ thêm tương xứng, gia tăng sát thương của Phá Mặc Vận và Trang Chu Mộng Điệp. Cấp yêu cầu: 55

破墨韵 Phá Mặc Vận
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng
Cơ bản: Đơn thể đường đạn truy tung thương tổn kỹ năng, tại trạng thái đầu bút phá huyễn phụ thêm sát thương tăng rất cao.
Màu đỏ: Đơn thể đường đạn thương tổn kỹ năng, tại trạng thái đầu bút phá huyễn phụ thêm sát thương tăng rất cao.
Màu lam: Quần thể đường đạn thương tổn kỹ năng.
Màu vàng: Theo quỹ tích đối xứng tấn công nhiều mục tiêu tạo thành sát thương hệ băng. Tại điểm cuối của quỹ tích sẽ nổ mạnh tạo thành sát thương hệ băng. Cấp yêu cầu: 60

峥嵘万象 Tranh Vanh Vạn Tượng
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng
Cơ bản: Hấp thu thương tổn.
Màu đỏ: Hấp thu thương tổn.
Màu lam: Hấp thu thương tổn, bị công kích đạt được hiệu quả hồi phục khí huyết.
Màu vàng: Hấp thu thương tổn, trạng thái bạo liệt tạo ra phạm vi thương tổn. Cấp yêu cầu: 65

四君子 Tứ Quân Tử
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng Cơ bản: Bố trí một cạm bẫy, địch nhân tiến vào sẽ bị mất máu. Màu đỏ: Bố một chướng ngại bẫy rập, ngăn cản địch nhân.
Màu lam: Bố một cạm bẫy, hảo hữu tiến vào gia tăng ẩn thân hiệu quả.
Màu vàng: Bố một cạm bẫy, địch nhân tiến vào bị giảm tốc độ. Cấp yêu cầu: 70

画龙点睛 Hoạ Long +Điểm Tinh
Miêu tả: Tuyệt kỹ - Nhị đoạn kỹ năng
+ Tầng thứ nhất: Đối với mục tiêu trong phạm vi Hoạ Long Điểm Tinh gây ra trạng thái giảm tốc.
+ Tầng thứ hai: Đối với mục tiêu trong phạm vi Hoạ Long Điểm Tinh sinh ra liên tục thương tổn. Cấp yêu cầu: 70

砚成冰 Nghiễn Thành Băng
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng
Cơ bản: Đóng băng địch nhân xung quanh đồng thời tạo thành thương tổn hệ băng.
Màu đỏ: Đóng băng địch nhân xung quanh đồng thời tạo thành thương tổn hệ băng và tạo thành trạng thái suy nhược chịu nhiều sát thương hơn.
Màu lam: Đóng băng địch nhân xung quanh đồng thời tạo thành thương tổn hệ băng , khi số lượng địch nhân bị đóng băng đạt đến một mức nhất định tăng bản thân trí mạng nhất kích.
Màu vàng: Đóng băng địch nhân xung quanh đồng thời tạo thành thương tổn hệ băng. Cấp yêu cầu: 75

鱼戏莲间 Ngư Hí Liên Gian
Miêu tả: Tại khu vực chỉ định phóng thích một đám cẩm lí ( cá chép ), hình thành lốc xoáy tạo thành thương tổn. Cấp yêu cầu: 80

小荷初绽 Tiểu Hà Sơ Trán
Miêu tả: Tại vị trí chỉ định vẽ ra một phiến thuỷ vực, trôi nổi lá sen cùng hoa sen tạo thành thương tổn. Cấp yêu cầu: 85

倦鸟知还 Quyện Điểu Tri Hoàn
Miêu tả: Phóng thích một con chim xanh sát thương tất cả địch nhân theo đường thẳng, chim xanh bay trở về sau hồi phục bản thân một phần khí huyết. Cấp yêu cầu: 90


云身缭绕 Vân Thân Liễu Nhiễu
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng – Nhị đoạn kĩ năng
Cơ bản:
+Tầng thứ nhất: Gia tăng phòng ngự, giảm giới hạn nội công lớn nhất.
+ Tầng thứ hai: Đạt được hiệu quả miễn dịch.
Màu đỏ:
+Tầng thứ nhất: Gia tăng phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính, giảm giới hạn nội công lớn nhất.
+ Tầng thứ hai: Đạt được hiệu quả miễn dịch. .
Màu lam:
+ Tầng thứ nhất: Gia tăng phòng ngự cùng khống chế kháng tính, giảm giới hạn nội công lớn nhất.
+ Tầng thứ hai: Đạt được hiệu quả miễn dịch.
Màu vàng:
 + Tầng thứ nhất: Gia tăng phòng ngự.
+ Tầng thứ hai: Đạt được hiệu quả miễn dịch. Cấp yêu cầu: 95


墨淋漓 Mặc Lâm Li
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng
Cơ bản: Tại vị trí sinh chỉ định ra phạm vi quần công. Màu đỏ: Tại vị trí sinh chỉ định sinh ra 5 cái phạm vi quần công.
Màu lam: Tại vị trí sinh chỉ định sinh ra phạm vi quần công.
 Màu vàng: Tại vị trí sinh chỉ định sinh ra phạm vi quần công, những vết mực còn đọng lại được thêm vào tạo thành thương tổn. Cấp yêu cầu: 100


庄周梦蝶 Trang Chu Mộng Điệp
Miêu tả: Thiết sắc kỹ năng
 Cơ bản: Đơn thể đường đạn truy tung thương tổn kỹ năng, tại trạng thái đầu bút phá huyễn phụ thêm sát thương tăng rất cao.
 Màu đỏ: Đơn thể đường đạn truy tung thương tổn kỹ năng, tại trạng thái đầu bút phá huyễn phụ thêm sát thương tăng rất cao, cao cấp sau có nhiều đường đạn, tại trạng thái đầu bút phá huyễn phụ thêm sát thương tăng rất cao.
 Màu lam: Quần thể đường đạn kỹ năng. Màu vàng: Quần thể đường đạn kỹ năng. Cấp yêu cầu: 105


苍润之笔 Thương Nhuận Chi Bút
Miêu tả: Triệu hồi bút linh phóng thích dây xích trị liệu. Cấp yêu cầu: 110

朝露团团 Triêu Lộ Đoàn Đoàn
Miêu tả: Thiết sắc kĩ năng
Cơ bản: Dẫn dắt mục tiêu trong phạm vi tiến vào bong bóng nước, trong bong bóng nước mục tiêu không thể di động, mỗi giây đều chịu thương tổn, sử dụng kĩ năng phản lại thương tổn.
Màu đỏ: Dẫn dắt mục tiêu trong phạm vi tiến vào bong bóng nước, trong bong bóng nước mục tiêu không thể di động, mỗi giây đều chịu thương tổn, sử dụng kĩ năng phản lại thương tổn.
 Màu lam: Dẫn dắt mục tiêu trong phạm vi tiến vào bong bóng nước, trong bong bóng nước mục tiêu không thể di động, mỗi giây đều chịu thương tổn, sử dụng kĩ năng phản lại thương tổn.
Màu vàng: Bản thân tiến vào bọt nước, tiến vào sau đạt được trạng thái miễn dịch. Cấp yêu cầu: 115

天地留白 Thiên Địa Lưu Bạch
Miêu tả: Tuyệt kỹ Đối với mục tiêu trong phạm vi tạo thành nhiều lần thương tổn, phạm vi theo thứ tự mở rộng. Cấp yêu cầu: 120

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment