Mua thẻ game online Thiện Nữ U Hồn Trung Quốc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Các bạn click vào hình sau để tới trang Mua thẻ game
http://muacash.com/netease-game-card-cn-china-trung-quoc-163-com
 Các bạn làm theo các bước sau để mua thẻ game

 Có các mệnh giá thẻ sau: (Tỷ giá quy đổi 01 Poin = 10 KNB)
- 80.000 đồng = 150 Poin (tương đương 1500 KNB)
- 150.000 đồng = 300 Poin (tương đương 3000 KNB)
- 250.000 đồng = 500 Poin (tương đương 5000 KNB)
- 470.000 đồng = 1000 Poin (tương đương 10000 KNB)
- 1430.000 đồng = 3000 Poin (tương đương 30000 KNB)


Các bạn mua thẻ nào thì click chữ Mua sau thẻ đó 
Tiếp sau đó các bạn điền thông tin cá nhânChọn hình thức thanh toán (Phổ Thông nhất là ATM BanKing)


Click Thanh Toán, sau đó các bạn tiếp tục làm theo hướng dẫn của trang, sau khi hoàn thành mã thẻ game sẽ được gửi về mail của các bạn
- Xác nhận đơn hàng

- Mã Số Thẻ

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment