(Mị Giả) Trang bị từng lv và màu sắc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Nữ Mị Giả:Nam Mị Giả: Vì đây là hình lấy từ nhiều topic nên vẫn còn thiếu và sai sót (chỉ để tham khảo)白: Trắng 
绿: Lục
蓝: Lam
红: Đỏ
紫:Tím 


Nguồn ảnh: http://xqn.netease.com/thread-215605-1-1.html
Đăng bởi XiuEmiShare on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment