(Phương Sĩ/Đạo Sĩ) Trang bị từng lv và màu sắc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Nữ Phương Sĩ/Đạo Sĩ:










Nam Phương Sĩ/Đạo Sĩ: mới thay đổi sẽ cập nhật sau 




白: Trắng 
绿: Lục
蓝: Lam
红: Đỏ
紫:Tím 


Nguồn ảnh: http://xqn.netease.com/thread-215605-1-1.html
Đăng bởi XiuEmi

Share on Google Plus

About Unknown

2 comments:

  1. Vẫn chưa có ngoại trang nam ps ha ad oi

    ReplyDelete
  2. Vẫn chưa có ngoại trang nam ps ha ad oi

    ReplyDelete