(Xạ Thủ) Trang bị từng lv và màu sắc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Nữ Xạ Thủ:Nam Xạ Thủ:白: Trắng 
绿: Lục
蓝: Lam
红: Đỏ
紫:Tím 


Nguồn ảnh: http://xqn.netease.com/thread-215605-1-1.html
Đăng bởi XiuEmi


Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment