Hướng dẫn hoạt động 3 vòng Hồ Mị Nương (Thỏ- Kiếm tiền 45-89)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Ba vòng Mỵ Nương truyện

Mỵ nương truyện bao gồm có ba  nhiệm vụ liên quan theo thứ tự là “ oa minh chi mộng”、“ huệ nhãn thức thố” và “ cơn giận của kim bạt” ,  nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước, đạt được đạo cụ chỉ định, mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ sau.

Thời gian hoạt động

Cả ngày hai mươi bốn giờ

Tư cách tham dự

1. Tham dự Mỵ nương truyện Người chơi nhất định phải lớn hơn hoặc tương đương với cấp 45 .
2. Người chơi ít nhất phải có ba người trở lên họp thành đội mới có thể tiến vào phó bản   
3. Người chơi mỗi ngày có thể hoàn thành năm lần Mỵ Nương Truyện .
4. Mỗi lần để hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 cần tiêu hao 70 điểm hoạt động (Điểm hoạt động có được khi tham gia các hoạt động ngày lên cấp và tiêu hao khi tham gia các hoạt động kiếm tiền).

Hoạt động lưu trình

1. Oa minh Chi mộng
   Nhận nhiệm vụ tại Hàng Châu Hồ Mỵ Nương tọa độ: 223/208


Click chọn dòng đầu tiênTiến vào oa minh trì phó bản giết chết tất cả tiểu quái sau , chờ đợi 30 giây , giết chết BOSS thiềm thừ tinh là được .nhận được đạo cụ nhiệm vụ“ tú hoa khăn tay”, cần đạo cụ này mới có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo


Tú hoa khăn tay đồ

2. tuệ nhãn thức thố
   Nhận nhiệm vụ“ tuệ nhãn thức thố” tại Hàng Châu NPC tọa độ:117/166Tiến vào thỏ trang phó bản :
Để cho tất cả Thỏ tinh chạy trốn , giết chết tất cả Giả thỏ tinh cùng BOSS ngô công tinh . nếu như giả thỏ tinh chạy ra khỏi, nhiệm vụ thất bại. Nếu như giết nhầm năm thỏ tinh, nhậm vụ cũng thất bại, kết thúc nhiệm vụ nhận được đạo cụ“ nhân sâm” , đạo cụ này dùng để nhận nhiệm vụ vòng cuối cùng
nhân sâm đồ


Hướng dẫn cách chơi: Thỏ sẽ ra ở 02/03 cửa ở dưới vì vậy team 06 người cứ 02 người chốt 01 cửa, Thỏ tinh (không được đánh) trên đầu có 03 chữ, Giả thỏ tinh (phải đánh) trên đầu có 04 chữ, nếu giết nhầm thỏ tinh sẽ xuất hiện thú ảo, giết nhầm 05 con hỏng Q, Thỏ giả chạy qua cửa mất cũng hỏng Q
3. Kim Bạt cơn giận trở lại Hàng Châu Hồ Mỵ Nương nhận nhiệm vụ “ Kim Bạt cơn giận” (nhận ở dòng thứ 2) , tiến vào phó bản lớn Kim BạtGặp được năm dáng dấp kim bạt pháp vương giống nhau như đúc, nhưng chỉ có một là thật , chỉ cần giết chết chân pháp vương là được (Lưu ý trún đòn của Kim Bạt thật sẽ bị tụt giới hạn máu)


Hoạt động tưởng thưởng: Người chơi sẽ nhận được một lượng lớn ngân lượng và ngân phiếu tùy theo cấp độ và giảm dần so với số lần (lần 2 ít hơn lần 1) ngoài ra người chơi còn được nhận Đèn Lưu Ly để đổi đồ may mắn chỗ Hồ Mỵ Nương

lưu ly ngọn đèn bản chữ hình
Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

1 comments:

  1. Casino Finder (Detroit) - MapyRO
    Find casinos in Detroit, MS. See 1327 slot machines and 35 table 제주 출장샵 games. A map shows all casinos in town along with information 부천 출장샵 on 부천 출장안마 restaurants 과천 출장샵 and rooms in 하남 출장마사지

    ReplyDelete