Hướng dẫn các bản đồ cơ bản cho người mới

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Vì có nhiều bạn mới chưa từng chơi game nên mình post tên và hình dạng của một số map thường đến để hỗ trợ mọi người.


Chú thích:
Những dầu chấm xanh trên map là NPC
Những nơi xuất hiện dấu hỏi (?) màu xanh lá hoặc xanh dương là NPC có nhiệm vụ để nhận.
Xuất hiện hình tròn màu xanh lá là nhiệm vụ đã hoàn thành và đến đó để trả.
Chữ màu cam là NPC Dịch Chuyển
Chữ to màu đỏ là cổng Dịch Chuyển
Chữ to màu xanh là các NPC tiệm vật phẩm, ví dụ tiệm thuốc (药店),  kho (仓库), nhận x2x3 (双)
Còn chữ màu trắng là tên riêng của khu vực đó (không quan trọng).

Bản đồ thế giới


1. Bồ Gia Thôn (Tân Thủ Thôn) - 蒲家村

Nơi bắt đầu của tân thủ
Làm đột phá lv 69, 89
Đổi code tân thủ (288.247)


2. Dương Gia Trấn - 杨家镇

Học kỹ năng sống từ lv1-15 (344.165)
Về gia viên (261.159)
Nhà trẻ cho hài nhi 
Train hảo hữu 
Lối vào Ngư Mễ Hương (127.338)


3. Kim Lăng - 金陵

Đăng ký kết hôn (192.248)
Cử hành rước dâu bằng kiệu
Lôi đài tỷ võ, lôi đài chiêu thân (299.290) 
Nhiệm vụ quan phủ (hàng ngày) (210.301)
Nhiệm vụ Danh Hiệu (209.97)
Bái sư, thu đệ tử (266.169)
Sinh sản linh thú, nâng skill, ấp linh thú thành trứng (288.411)
Lối vào Kim Mộc Liệp Dương (58.250)
Tham quan bằng Khinh Khí Cầu  (232.343)
Tham quan bằng Phi Thuyền (208.329)
Nhập code, nhận quà hệ thống NPC Ngũ Thu Nguyệt (242.276)
Hoạt động hàng ngày Đào Hoa Phiến (235.229)
Đổi Cổ Đao Tệ (155.320)
Tiệm thần bí (71.292)
Đăng ký chiến trường Quan Ninh (67.291), Ninh Viễn (66.296)


4. Hàng Châu - 杭州

Xin vào Bang (53.281)
Về thành Bang (67.255)
Lôi Phong Tháp (163.192)
Kết nghĩa kim lang (54.146)
Hợp bát tự để kết hôn (147.303)
Rước dâu đi bộ 
Cử hành hôn lễ Tam Sinh Thạch (200.185)
Chùa cầu tự (234.370) (vợ chồng đến đây cầu con để sinh hài nhi) hoặc đổi Bạch Liên Ngẫu để cầu con ở Tề Thiên Đại Thánh (237.157) dành cho những người đơn thân.
Nhiệm vụ Thanh Xà Truyện (lv129) kiếm ngân phiếu (222.142)
Nhiệm vụ Hồ Mị Nhi (lv45-89) kiếm ngân lượng (227.211)
Đăng ký chiến trường Quan Ninh (88.283), Ninh Viễn (91.254)
Du thuyền Tây hồ (117.283) (74.242)
Đổi Quỷ khí (46.242)
Tiệm thần bí (61.242)
Lối vào Trấn Giao Hoang Dã (35.248)


5. A Cách Lạp - 阿格拉

Hoạt động hàng ngày Ngôi Nhà Giữa Hồ (155.240), Alibaba (260.290)
Hoạt động Thái Cơ Truyện (lv90 trở lên) kiếm ngân lượng (105.263)
Nhiệm vụ Binh Tung Hiệp Ảnh (152.159)
Thi khinh công (183.227)
Nhiệm vụ Danh Hiệu 10x (98.205)
Rước dâu bằng voi 
Lối vào bang chiến (122.137)
NPC chuyển giới (ko nhớ rõ)
Đăng ký chiến trường Quan Ninh (201.228), Ninh Viễn (194.238)
Tiệm thần bí (194.233)


6. Bắc Kinh - 北京

Vào hoàng cung (209.597)
Đăng ký chiến trường Quan Ninh (180.495), Ninh Viễn (201.462)
Vận tiêu thiên hạ (163.538)
Tiệm thần bí (180.523)
Lối vào Ký Xuyên (tiền thế) (347.440)


7. Dịch Thị - 易市


Chợ người chơi, nơi buôn bán, mở cửa hàng


9. Vạn Yêu Cung - 万妖宫

Sư môn của Dị Nhân và Mị Giả 
Nhiệm vụ sư môn (249.199)
Nâng skill Dị Nhân (313.196) Mị Giả (199.200)
Học kỵ thuật (210.138)


10. Tiêu Dao Quan - 逍遥观

Sư môn của Y sư và Phương Sỹ 
Nhiệm vụ sư môn
Nâng skill Y sư (155.211) Phương Sỹ (48.196)
Học kỵ thuật (125.233)11. Côn Lôn Sơn - 昆仑山

Sư môn của Hiệp Khách và Đao Khách 
Nhiệm vụ sư môn (202.129)
Nâng skill Hiệp Khách (212.72)  Đao Khách (272.193) 
Học kỵ thuật (221.196)


12. Thần Cơ Doanh - 神机营

Sư môn của Xạ Thủ và Giáp Sỹ 
Nhiệm vụ sư môn (121.168)
Nâng skill Xạ Thủ (95.182) Giáp Sỹ (164.189)
Học kỵ thuật (76.48)


13. Thiên Công Các - 天工阁

Sư môn của Họa Hồn và Yển Sư 
Nhiệm vụ sư môn (322.416)
Nâng skill Họa Hồn (374.524) Yển Sư (180.392)
Học kỵ thuật (463.360)


14. Trấn Giao Hoang Dã - 镇郊荒野

Map không an toàn 
Quái lv 2x 15. Lan Nhược Tự - 兰若寺

Map không an toàn 
Quái lv 4x


16. Hắc Phong Động - 黑风洞

Map không an toàn 
Quái lv 5x


17. Lan Nhược Địa Cung - 兰若地宫

Map không an toàn 
Quái lv 6x


18. Vong Xuyên - 忘川

Map không an toàn 
Quái lv 7x19. Hoàng Tuyền - 黄泉

Map không an toàn 
Quái lv 7x


20. Phong Đô - 酆都

Map không an toàn 
Quái lv 8x21. Địa Ngục - 地狱

Map không an toàn 
Quái lv 9xXiuEmi

Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment