Bảo mã tranh tài

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Là hot đng bang hi mi, din ra vào th 3 ca tun 2 & 4 trong tháng.
Đăng ký
Vào 20:00 ngày th 3 ca tun 2 & 4 trong tháng, do bang ch hoc các ct cán được y quyn đến NPC Cnh Khánh Vân 景庆云 đ đăng ký hot đng.
Hot đng

Sau khi đăng ký hot đng, đúng 20h30, các thành viên hi t ti thành bang, chn tiến vào mã trường đ tham gia hot đng.
Mi người s b t đng chia đi thành đi Xuy Tuyết 吹雪, Đp Phong 踏风, Phá Lãng 破浪.

·         Khiêu chiến mã phu

Sau khi hot đng bt đu, s do người có quyn hn đăng ký hot đng đi thoi vi mã phu, chn "挑战马夫出的新题", đ m ra câu đ, mi câu kéo dài 60s, sau khi 1 câu kết thúc, s do người có quyn hn tiếp tc m câu tiếp theo.
·         Tr li câu đ

Sau khi m ra câu đ, trong vòng 60s tt c bang chúng cùng nhau tr li, nếu có người tr li đúng, s xut hin ra rương bo vt (nếu may mn có th đánh rt ra trang b) cùng vi mã tho, đng thi người đáp đúng cũng s được thưởng mt lượng exp. Còn nếu như trong 60s mà không có ai tr li hoc tr li sai, thì ch có th rơi ra mã tho, người tr li sai hoc không tr li ch có th nhn được 1 ít exp.
·         Cho chiến mã ăn

Người chơi sau khi nht mã tho, đem mã tho cho nga có tên ca đi mình ăn. Sau khi đ no đt 100 đim thì có th s dng chiến mã. Đng thi có th s dng cao nht 5 con chiến mã.
·         Điu đng chiến mã

Khi chiến mã đã có th s dng, người chơi đi thoi vi chiến mã có tên t đi ca mình đ lãnh chiến mã tiến vào mã trường.
·         Cưỡi nga tránh him

Người cưỡi nga phi trong vòng 5 phút, chy trên đường chy ca mình, trong lúc đó có th s dng k năng "càng nhanh càng tt 快马加鞭" và "nhy lên 腾跃", đ né tránh tên cùng cm by. Nếu không may b trúng cm by, nga s b tr th lc, khi th lc còn 0 thì nga s t đng đng li ngh ngơi 10s, 10s sau hi phc th lc mi có th tiếp tc chy.

·         Đot c chiến
Khi người cưỡi nga đến đích ly được lá c, giao cho NPC, là đã đot được 1 lá c chiến cho đi ca mình.Gii thưởng đc bit cho t đi
Mi t đi đot đ 10 lá c mi có th hoàn thành nhim v. Sau khi hoàn thành nhim v, người chơi đến NPC Cnh Khánh Vân đ nhn thưởng gii thưởng ca t mình. (Gii thưởng phân ra h trung thượng, căn c theo th t thi gian hoàn thành nhim v ca đi đó).
Thưởng bang hi
Khi c ba đi đu hoàn thành cướp đot 10 lá c, tc là tng cng 30 cái, nghĩa là bang mình đã hoàn thành hot đng Bo mã tranh tài, h thng s căn c theo thi gian hoàn thành hot đng đ tiến hành xếp hng. Tt c thành viên tham gia được trên 3 phút có th đến NPC Cnh Khánh Vân đ nhn thưởng cá nhân, người đăng ký hot đng có th nhn thêm 1 phn.Share on Google Plus

About Phạm Tùng

0 comments:

Post a Comment