Cách chuyển đồ Thần

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Thần binh là cấp bậc cao nhất trong hệ thống trang bị của game, bất cứ trang bị nào từ Xanh đến Quỷ đều có thể chuyển lên thành Thần Binh.

Thần Binh ngoài việc thay đổi hình dạng còn có thể tăng thêm lượng lớn thuộc tính. Nâng cấp thành Thần Binh gồm có 2 giai đoạn, sau đây mình xin hướng dẫn giai đoạn 1, thay đổi hình dạng trang bị thành Thần Binh

Giai đoạn 1: thay đổi hình dạng


Nguyên liệu:


1. Lưu ly ngọc tinh túy ( 青金石精粹): giá thị trường 2m5 trở lên. (mua được rẻ hơn thì càng tốt ).
Số lượng : 12. Khổng tước thạch tinh túy ( 孔雀石精粹): giá thị trường chỉ mấy trăm ngân lượng.
Số lượng : 1

3. Mã não tinh túy ( 玛瑙精粹): giá thị trường giống như khổng tước thạch.
Số lượng : 1

4. Thần binh tinh hồn ( 神兵精魂): giá thị trường 150k (hiếm) hoặc 170k trở lên.


5. Bản vẽ: giá không cố định


6. Đồ cần chuyển: vũ khí, áo, nón....v.v...

Cách làm: Vứt hết 6 món vào túi càn khôn rồi quay...

Ps : Nếu đồ khóa thì nguyên liệu cũng phải khóa. Nếu ai vẫn chưa làm được thì có thể nó yêu cầu phải làm nhiệm vụ cốt truyện nhân vật.


Giai đoạn 2: nâng cấp thuộc tính.

Sau khi thay đổi ngoại trang của trang bị lên thần, để có thể cộng thêm thuộc tính cần phải mở khai cấp thuộc tính, đầu tiên người chơi cần:

- Bản vẽ màu vàng- Số lượng thần binh tinh hồn cần thiết 
   + Lv1-69: cần 135
   + Lv70-89: cần 159
   + Lv 90-109: cần 186
   + Lv 110-129: cần 231
   + Lv 130-150: cần 258

- món đồ đã thay đổi hình dáng thần.

Sau khi quay, món đồ của bạn đã được mở lên cấp 1 (vẫn chưa được + thuộc tính)

Lúc này, bạn phải tẩy sao cho lên được con số trong ngoặc (ví dụ như ở đây là 14-34)
Bình để tẩy opt thần 
Sau khi tẩy max, bạn sẽ được thêm 1 opt thuộc tính, mỗi món đồ sẽ được + opt khác nhau.

Thần binh còn chia ra thành các cấp, hiện tại cao nhất là cấp 7, cấp càng cao, thuộc tính + thêm càng cao. Để nâng cấp, người chơi phải nuôi hồn cho nó:

  • Cấp 1 thêm 1 dòng thuộc tính
  • Cấp 4 thêm 2 dòng thuộc tính
  • Cấp 7 thêm 3 dòng thuộc tính
  • Cấp 10 thêm 4 dòng thuộc tính


Đến npc thợ rèn chọn nuôi hồn 
Bỏ trang bị vào rồi xác nhận nuôi hồn, mỗi lần nuôi tốn 1 thần binh tinh hồn, nuôi đến khi nào max điểm trưởng thành thì sẽ thăng cấp.Sau đó....... không có sau đó nữa.......tiền của mị TT_TT 
by XiuEmi


Share on Google Plus

About Phạm Tùng

1 comments: