Đấu tửu lệnh

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Là hot đng bang hi mi, din ra vào th 2 ca tun 2 & 4 trong tháng.
Đăng ký
Vào 20:00 ngày th 2 ca tun 2 & 4 trong tháng, do bang ch hoc các ct cán được y quyn đến NPC Cnh Khánh Vân 景庆云 đ đăng ký hot đng.
Hot đng
Đúng 20h30 hot đng s bt đu, lúc này trong thành bang s xut hin mt s bàn và vò rượu. Các thành viên bang có th click vào nhn 1 bàn rượu hoc ung 1 vò rượu, s nhn được exp và trng thái "tu hàm".
lưu ý: "mt bàn rượu ngon 一壶美酒" ch có th nhn được 1 ln.
phút th 32 s bt đu tr li câu hi, tt c bang chúng có mt ti thành bang hi s xut hin 1 bng câu hi, thi gian tr li là 50s, mi câu hi cách nhau 1phút, có tng cng là 15 câu hi. Mi ln tr li nhn được thưởng exp, nếu tr li chính xác thì có th thu thêm 1 phn exp t thưởng bang.

Share on Google Plus

About Phạm Tùng

0 comments:

Post a Comment