Hướng dẫn: Hệ thống sư đồ

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

- Đối với sư phụ: đạt trên lv69, lớn hơn đồ đệ ít nhất 10lv.
- Đối với đồ đệ: trên lv10, dưới lv69, tu vi dưới 55.
1. Người chơi sau khi đủ điều kiện trên, có thể đến Kim Lăng tìm NPC Cổ Mục tiên sinh 瞽目先生 chọn "Tôi muốn thu đồ đệ - 我要广招徒弟" hoặc "Tôi muốn tìm sư phụ - 我想找个师父" để tìm kiếm đối tượng.

2. Tân thủ sau khi đạt cấp 10, hệ thống sẽ tự động hiện thông báo:

Nếu bái sư rồi thì hệ thống sẽ không tiếp tục nhắc nhở, nếu vẫn chưa bái sư thì cứ mỗi lần thăng cấp, hệ thống lại hiện thông báo một lần, sau lv 20 thì cứ tăng 10 cấp sẽ hiện thông báo.
Click vào "xác định - 确定" để mở ra "danh sách sư phụ", sau khi lựa chọn sư phụ thích hợp rồi chào hỏi, nếu hợp ý thì lập tổ đội đến Kim Lăng, tìm NPC Vương Phu Tử 王夫子 tiến hành bái sư.

Người chơi cũng có thể đến NPC Vương Phu Tử tự mở "danh sách sư phụ" hoặc "danh sách đồ đệ"
3. Sau khi tìm được sư phụ/đồ đệ thích hợp, hai người thêm hảo hữu rồi lập tổ đội đến Kim Lăng tại NPC Vương Phu Tử 王夫子, chọn "Tôi muốn thu đồ đệ", tân thủ chọn đồng ý là bái sư thành công.

Sư đồ giao diện
Mở lên danh sách hảo hữu, click "sư đồ - 师徒"

1. Cột "sư môn 师门 ", hiện lên thông tin sư phụ cùng các sư huynh đệ, tỷ muội đồng môn.

2. "Đồ đệ của tôi 我的徒弟", hiện lên danh sách các đồ đệ của mình.

3. "Tân hỏa tương truyền 薪火相传", giới thiệu thông tin cùng thông điệp sư đồ truyền công.

4. "Bảo bối đồ nhi", hiện thông tin bảo bảo bái sư.

Đào lý bộ
Đào lý bộ chính là hệ thống trợ giúp sư đồ tu hành, củng cố quan hệ. Trong quá trình sư phụ dạy dỗ đệ tử, có thể thông qua đào lý bộ giao nhiệm vụ và thưởng cho đồ đệ các item, trang bị hoặc ngân lượng. Đồ đệ cũng thông qua đào lý bộ để nhận thưởng của sư phụ. Thưởng và nhận thưởng thông qua đào lý bộ có thể giúp cho sư phụ nhận được điểm sư đồ, cùng ngân phiếu thưởng thêm.

Có thể ở npc Vương Phu Tử mở ra đào lý bộ.


Đối với sư phụ: chọn "đồ đệ của tôi", ngay tại hình đại diện của mình mở ra đào lý bộ để thưởng đồ cho đệ tử.


Đối với đồ đệ: chọn "sư môn", ngay tại hình đại diện của sư phụ mở ra đào lý bộ lĩnh thưởng.
Bố trí đào lý bộ/nhận thưởng
Đối với sư phụ: sau khi mở ra đào lý bộ, ở bên trái lựa chọn đồ đệ muốn thưởng, rồi chọn nút dưới ở bên phải để thiết trí thưởng. Mỗi một đồ đệ mỗi ngày chỉ được thưởng 1 lần.

Sư phụ có thể ở trên 5 ô trống bên trong bỏ vào đồ muốn thưởng (trang bị, ngân lượng, item chưa khóa, hoặc đồ thời trang/thú cưỡi mua trên thương thành). Vật phẩm thưởng bất đồng, khi đồ đệ nhận thưởng, sư phụ cũng nhận được bất đồng điểm sư đồ cùng ngân phiếu.Click chuột trái vào ô trống, lựa chọn thưởng bằng vật phẩm hoặc ngân lượng


Sau khi thiết lập thưởng, nhấn "xác nhận"
Đối với đồ đệ: trong đào lý bộ của đồ đệ sẽ hiện lên những nhiệm cần hoàn thành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tại đào lý bộ nhận thưởng. Chỉ chuột vào nhiệm vụ, sẽ hiện lên mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành.Sư đồ truyền công
Mỗi ngày, sư phụ có thể tiến hành truyền công cho đồ đệ, trợ giúp đồ để tăng lv. Mỗi lần truyền công, sư phụ sẽ tiêu hao một lượng Hoạt Lực, đồ đệ có thể thu được một lượng lớn exp.
Sư phụ mỗi ngày có thể vì nhiều đồ để truyền công, nhưng đồ để mỗi ngày chỉ có thể nhận được một lần truyền công. Thời gian truyền công khoảng chừng 3 phút, nếu bị ngắt quãng giữa chừng có thể tiếp tục tiến hành, không phải bắt đầu lại từ đầu.

truyền công nhất định phải tiến hành ở khu an toàn.


Điểm sư đồ chính là phúc lợi của sư phụ, có thể thông qua:
·         - đồ đệ bái sư thành công
·         - đồ để nhận thưởng ở đào lý bộ
·         - cùng người chơi có dấu hiệu "tân thủ" đánh quái ở Lôi Phong Tháp (mỗi tuần tối đa được 500đ)
·         - sư đồ truyền công
Sư phụ có thể dùng điểm sư đồ để:
·         - nâng cấp tiệm đào lý
·         - mở ra tiệm đào lý
Đào lý tiệm nhỏ
Đào lý tiệm nhỏ là cửa hàng phúc lợi được thiết kế riêng dành cho sư phụ, tổng cộng có 10 cấp. Mỗi lần thăng cấp hay vào tiệm đều tốn điểm sư đồ. Đào lý tiệm cấp càng cao, có thể quét ra vật phẩm càng nhiều, tỉ lệ xuất hiện đồ quý càng cao. (cái này có thể hiểu nó giống như tiệm hài nhi)
+ nâng cấp tiệm đào lý
Có thể ở npc Vương Phu Tử tiến hành nâng cấp, đầu tiên không thể mở tiệm, phải nâng lên cấp 1 mới có thể vào.

+ vào tiệm đào lý
Theo cấp tiệm tăng lên, thì số lần vào mỗi ngày cũng sẽ tăng. Người chơi có thể ở npc Vương Phu Tử vào tiệm đào lý hoặc ở giao diện "đồ đệ của tôi", click vào hình thỏi vàng dưới hình đại diện của bản thân để vào.Trong tiệm đào lý may mắn có thể mua được thú cưỡi Sửu Ngư Nhi (hiện chưa rõ là vĩnh viễn hay giới hạn bao nhiêu ngày)

Danh hiệu sư đồ
Sau khi bái sư, sư phụ sẽ có được danh hiệu "sư phụ của xxx - XXX之师", đồ đệ thì có "đệ tử của xxx - XXX之徒".
Đồ đệ thành công xuất sư sẽ có "ái đồ của xxx - XXX之爱徒", sư phụ thì có "ân sư của xxx - XXX之恩师".
Chú ý: sau khi xuất sư, đồ đệ sẽ tự động nhận được danh hiệu, nhưng sư phụ thì phải dẫn đồ đệ đến nhận danh hiệu, ngoài ra, một người chỉ có thể nhận tối đa 10 danh hiệu ân sư.

Số lượng đồ để xuất sư càng nhiều, sư phụ có thể nhận được danh hiệu càng nhiều:


Giải trừ quan hệ
Xuất sư bình thường: đồ đệ tu vi ≥60 liền có thể xuất sư. Thỏa mãn xuất sư điều kiện, đồ đệ có thể cùng sư phụ tổ đội đến Vương Phu Tử lĩnh xuất sư nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể chính thức giải trừ quan hệ thầy trò.

Đồ đệ thu nhận chưa đủ 48 tiếng thì không thệ giải trừ quan hệ

Sau khi hoàn thành xuất sư nhiệm vụ, có thể ở Bồ Gia Thôn- Bồ trưởng thôn chính thức giải trừ quan hệ thầy trò. Giải trừ quan hệ thầy trò sau, sư phụ cùng đồ đệ đều có thể thu được khen thưởng thêm.

Rời khỏi sư môn/trục xuất đệ tử khỏi sư môn:
Có thể ở Vương Phu Tử tiến hành thao tác, thu đồ đệ thời gian không đủ 48 giờ, không thể giải trừ quan hệ.
Còn nếu sư phụ hoặc đồ đệ không online trong 30 ngày, thì có thể đơn phương giải trừ quan hệ

Share on Google Plus

About Phạm Tùng

0 comments:

Post a Comment