Hoạt động bang hội

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Mỗi tuần đều có hoạt động bang hội khác nhau, hoạt động diễn ra vào 20h25 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy.
Mỗi ngày vào lúc 20h00, bang chủ, phó bang chủ hoặc các cốt cán trong bang được ủy quyền có thể tại NPC 景庆云 (269.145) trong thành Bang để đăng ký.

Các ngày trong tuần


Chọn dòng có dấu hiệu như vậy, tốn 100k bang vốn để đăng ký hoạt động
Tuần 1 & 3 trong tháng:
Thứ 2
Kính hoa tiếp lực 镜花接力 hoặc Bang hội chí tôn bảo 帮会至尊宝
Thời gian đăng ký: 20h00 - 20h25
Thời gian bắt đầu: 20h30
Thứ 3
Cấp cứu lệnh 救急令
Thời gian đăng ký: 20h00 - 20h25
Thời gian bắt đầu: 20h30
Thứ 4
Thời gian đăng ký: 11h00
Thời gian bắt đầu: 11h00 - 22h59 (12 tiếng)
Thứ 6
Bang chiến
Chỉ cần làm các thành viên tham gia các hoạt động khác trong tuần, thì đến ngày bang chiến, hệ thống sẽ tự động đăng ký bang chiến.
·         Bang chiến lần 1:
Thời gian chuẩn bị: 18h30 - 19h00
Thời gian bắt đầu: 19h00
·         Bang chiến lần 2:
Thời gian chuẩn bị: 20h15 - 20h45
Thời gian bắt đầu: 20h45
Thứ bảy:
·         Bang chiến lần 3:
Thời gian chuẩn bị: 18h30 - 19h00
Thời gian bắt đầu: 19h00
********************************
Tuần 2 & 4 trong tháng:
Thứ 2
Thời gian đăng ký: 20h00 - 20h25
Thời gian bắt đầu: 20h30
Thứ 3
Thời gian đăng ký: 20h00 - 20h25
Thời gian bắt đầu: 20h30
Thứ 4
Bảo vệ kinh sư 京师保卫战
Thời gian đăng ký: 11h00
Thời gian bắt đầu: 11h00 - 22h59 (12 tiếng)
Thứ 6
Bang chiến
Chỉ cần làm các thành viên tham gia các hoạt động khác trong tuần, thì đến ngày bang chiến, hệ thống sẽ tự động đăng ký bang chiến.
·         Bang chiến lần 1:
Thời gian chuẩn bị: 18h30 - 19h00
Thời gian bắt đầu: 19h00
·         Bang chiến lần 2:
Thời gian chuẩn bị: 20h15 - 20h45
Thời gian bắt đầu: 20h45
Thứ bảy:
·         Bang chiến lần 3:
Thời gian chuẩn bị: 18h30 - 19h00
Thời gian bắt đầu: 19h00Share on Google Plus

About Phạm Tùng

0 comments:

Post a Comment