Hướng dẫn cơ bản về các tính năng thông dụng trong dịch thị

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC


Hướng dẫn cơ bản về các tính năng thông dụng trong dịch thị.


I_Giao diện cơ bản.

Sau khi các bạn click vào NPC Dịch Thị sẽ hiện ra một bảng thông tin như sau. 


- Dòng thứ nhất là mở cửa hàng, sau khi mở cửa hàng các bạn có thể đưa vật phẩm vào để bán, hoặc cũng có thể được sử dụng như một cái kho. Để mở cửa hàng sẽ tốn ngân lượng và một lệnh bài ( có thể nhặt khi đi lôi phong tháp rớt). Sau khi các bạn tạo cửa hàng thì sẽ được yêu cầu thiết lập mật khẩu bảo vệ.
-Dòng thứ hai là cửa hàng của bản thân, sau khi các bạn mở cửa hàng trong này thì chọn dòng thứ hai, nhập mật khẩu và sẽ hiện ra danh sách cửa hàng mà bạn đang sở hữu. Các bạn chọn cửa hàng và mở sẽ hiện tiếp ra bảng sau.Khung vuông màu Đen là tab vật phẩm, các bạn mở túi click chuột phải vào vật phẩm sau đó điền giá là có thể đem bán.

Khung vuông màu Trắng là tab linh thú, khi các bạn click sang sẽ hiện ra một bảng với hai khung song song. trên mỗi khung đều có một nút nhỏ. Nút có chứ 上 là linh thú trong hành trang, chọn linh thú rồi click nút này sẽ đưa lên bán. Nút có chữ 下 là linh thú trong cửa hàng, chọn linh thú rồi ấn sẽ đưa linh thú về hành trang.

Khung vuông màu Đỏ là mở rộng cửa hàng, cho phép mở rộng tab vật phẩm thêm một trang, cần tốn lệnh bài và ngân lượng.

Khung vuông màu Nâu là rút tiền mà các bạn có được sau khi ai đó mua đồ trong cửa hàng ra.

Khung vuông màu Hồng là đưa tiền từ hành trang vào trong cửa hàng.

Khung màu Vàng là lịch sử bán hàng cho phép bạn kiểm tra xem ai đã mua gì trong cửa hàng của bạn.

Khung màu Xanh Lá là bán cửa hàng, sau khi bán toàn bộ cửa hàng ( bao gồm tiền, vật phẩm, linh thú trong cửa hàng) sẽ thuộc về người mua.  

-Dòng thứ 3 là mở danh sách cửa hàng của các người chơi khác trong dịch thị, khi các bạn click sẽ hiện ra một bảng như sau.Khung màu Trắng là nơi để các bạn gõ tên vật phẩm, hoặc copy tên vật phẩm vào đây để tìm đồ. Sau khi copy các bạn nhấn vào nút màu xám ở ngay giứa khung Đen và Trắng thì một danh sách các cửa hàng bán vật phẩm đó sẽ hiện ra. Các bạn click vào shop sẽ hiện ra giao diện với tab vật phẩm và linh thú. Vật phẩm các bạn tìm sẽ được đánh dấu bằng một khung sáng chạy xung quanh.  

Khung màu Đen là tìm vật phẩm theo hạng mục, sẽ được đề cập sau.

Khung màu Xanh Lá là đi tới trang chỉ định trong danh sách cửa hàng (có tới tận vài trăm trang lận)

Khung màu Đỏ là tìm kiếm trang bị bằng tình năng cao cấp, sẽ đề cập sau (Hiện tại những ai chưa quen thuộc với trang bị, các thông tin chỉ số trang bị thì nên học đi, sau đó sử dụng chức năng này mà kiếm cho nhanh)

Khung màu Vàng là đánh dấu chú ý một cửa hàng, khi mở danh sách cửa hàng thì nó sẽ được ưu tiên hiện ở trang đầu tiên bằng tên màu Đỏ.

Khung màu Hồng là bỏ chú ý một cửa hàng.

Khung màu Nâu là thêm chủ cửa hàng vào danh sách liên lạc tạm thời, có thể bật danh sách hảo hữu lên chọn tab thứ 5 sẽ thấy tên họ.

-Dòng thứ 4 là danh sách cửa hàng đang thu mua đồ, cái này các bạn không cần quan tâm vì chả có ai dùng bởi nó quá mất thời gian mà hiệu quả chả bao nhiêu.

-Dòng thứ 5 là danh sách các cửa hàng đang bán, các bạn mua thì toàn bộ đồ cũng như cửa hàng sẽ thuộc về bạn, tuy nhiên chức năng này cũng không mấy hữu dụng, bởi người ta thường rút hết đồ trong cửa hàng ra trước khi bán nó rồi, nếu còn cũng chỉ là đồ không mấy giá trị.


II_Chức năng tìm kiếm theo hạng mục và tìm kiếm trang bị nâng cao.

II_1. Tìm kiếm theo hạng mục

Như đã nói ở phía trên, sau khi các bạn click vào nút tìm kiếm theo hạng mục thì sẽ xuất hiện một bảng như sau.-Tab thứ 1 là trang bị.
-Tab thứ 2 là dược phẩm.
-Tab thứ 3 là linh thú.
-Tab thứ 4 là đồ cho gia viên và truyền gia bảo.

II_1.a. Tab trang bị.-Khung màu Đen là cấp độ trang bị.
-Khung màu Trắng là các loại trang bị ( vũ khí, mũ, áo giáp, hộ uyển....).
-Khung màu Vàng là kiểu trang bị ( Ví dụ như áo giáp kim loại, áo giáp vải... hộ uyển thì có lăng, khiên và cổ tay).
-Khung màu Đỏ là màu sắc trang bị ( theo thứ tự từ trên xuống là xanh lá, xanh lam, đỏ, tím ).
-Sau khi các bạn chọn hết các hạng mục trên thì khung màu xanh lá sẽ hiện ra trang bị tương ứng, nếu không có thì tức là cấp độ đó không có trang bị bày, các bạn đổi sang cấp độ khác.
Sau khi chọn trang bị tương ứng, các bạn ấn vào nút nhỏ còn lại kia sẽ hiện ra danh sách các cửa hàng bán trang bị đó, nếu danh sách trống trơn thì có nghĩa là không ai bán.

II_1.b. Tab dược phẩm.
Tự so sánh với list này nhé

Máu  (4s)                      Máu (20s)                  Máu ( Hồi phục theo phẩm chất )
Mana (4s)                     Mana (20s)                 Mana ( Hồi phục theo phẩm chất )
Dược phẩm phụ trợ.       Thức ăn cho tọa kỵ.      Máu cho linh thú.
Máu (4s - 300s)             Máu (20s - 300s)
Mana (4s - 300s)           Mana (20s - 300s) 
Máu (4s - 1800s)           Máu (20s - 1800s)
Mana (4s - 1800s)         Mana (20s - 1800s)

Dược phẩm chia làm hai loại hồi trong 4s và hồi trong 20s, loại hồi trong 4s thì hiệu quả cao hơn nhưng thời gian ngắn hơn. Khi các bạn đem dược phẩm phối hợp với hộp thức ăn (thông qua chế nghề được) thì sẽ được một hộp dược phẩm hồi máu hoặc mana trong 300s hoặc 1800s tùy theo hộp thức ăn sử dụng là loại nào. Ở trên viết Máu (4s - 300s) và Máu (20s - 1800s) chính là về hộp thức ăn này.

II_1.c. Tab linh thú.
-Khung Đen là tu vi của nhân vật mà linh thú yêu cầu (0 - 25 - 60 -80)
-Khung màu Trắng là loại linh thú( nội - ngoại)
-Khung màu Đỏ là đời sinh sản của linh thú ( từ nguyên bản cho tới đời 1 - 6 )
-Khung màu Vàng là danh sách linh thú.

II_1.d. Tab gia viên.
-Khung màu Đen là cấp độ của gia cụ (đồ trang trí gia viên) và truyền gia bảo.
-Khung màu Trắng là loại gia cụ - truyền gia bảo ( Giường, bàn ghế, truyền gia bảo ...)
-Khung màu Đỏ là kiểu gia cụ - truyền gia bảo ( Vd đồ trang trí đề bàn treo tường ... Truyền gia bảo kỹ năng, tấn công, kháng)
-Khung màu Vàng là đồ đã giám định - chưa giám định.
-Khung màu Xanh là màu sắc gia cụ - truyền gia bảo ( cam - xanh lam - đỏ - tím)
-Khung màu Hồng là danh sách gia cụ - truyền gia bảo.

II_2. Tìm kiếm nâng cao (Dành cho trang bị và truyền gia bảo)
-Khung màu Đen là kỹ năng của các phái, click vào hình mũi tên chỉ xuống sẽ có một danh sách các kỹ năng. Các bạn chọn kỹ năng muốn tìm sau đó ấn nút + để đưa nó lên bảng phía trên.
-Khung màu Đỏ là các chỉ số thuộc tính nhân vật, mình sẽ tạm dịch ra đây, các bạn đối chiếu đúng chiều từ trên xuống.  

+Chỉ số cơ bản: bao gồm các chỉ số căn cốt, trí lực ... 2 căn cốt, 2 trí lực...
+Công kích: Bao gôm chính xác ngoại, chính xác nội, chí mạng, nội/ngoại công nhỏ/lớn nhất...
+Phòng ngự: Bao gồm Đỡ đòn, né nội/ngoại, ngoại thủ, kháng chí mạng.
+Tăng sát thương lên hệ: Tăng sát thương lên giáp sĩ, ý sư... hoặc tăng sát thương lên các hệ quái như nhân đạo. ngạ quỷ đạo...
+Nguyên tố: Hỏa công, lôi công, kháng nguyên tố, bỏ qua kháng nguyên tố....
+Không chế: kháng các loại khống chế, cường khống chế, kháng khống chế theo % và tăng tỉ lệ chính xác khống chế...
+Số opt trang bị: 5 dòng, 6 dòng ... 10 dòng.
+Đặc biệt: Trang bị có 1 lỗ, 2 lỗ, không thể đục lỗ, may mắn, 2 may mắn, có thể giám định ...

Với mỗi mục các bạn click vào mũi tên chỉ xuống sẽ có danh sách các tiêu chí, chọn xong click dấu + để đưa lên trên, cuối cùng các bạn ấn vào nút có khung màu vàng để toàn tất. Sau đó các bạn tìm trang bị theo hạng mục hoặc tìm thông thương bằng cách click vào các shop. Những trang bị nào có dấu tích chữ V màu Xanh Lá tức là nó đáp ứng với yêu cầu mà bạn muốn tìm.  

Lấy ví dụ như hình dưới, mình tìm áo xanh lam có 9 dòng trở lên. Cái áo có dấu tích màu xanh lá kia đã đáp ứng được điều kiện mình muốn tìm. 
Về phần tìm hiểu chữ nào là áo giáp, mũ vũ khí trong bảng tìm theo hạng mục... mình nghĩ các bạn nên tự mò thì hơn, vậy mới có thể nhớ lâu được. Liệt kê hết mấy cái đống đó nó dài dòng mà không nhớ mỗi lần lại phải mở web rất mệt. 
Original: Diệp Nhã 

Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment