Kỹ năng sinh hoạt: Chế dược

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Chế dược là kỹ năng sinh hoạt chế ra thuốc hồi nhanh máu và mana cho người chơi. Ngoài ra còn có các loại dược phẩm liên quan đến linh thú, gia tăng trạng thái người chơi cùng một số loại thuốc đặc biệt khác.
Nguyên liệu để chế dược phần lớn thu được từ trồng trọt, và một phần cực ít từ công nghệ. Cho nên chế dược + trồng trọt là một đôi bạn thân rất thân.
Luyện dược tiêu hao hoạt lực thuộc tầm trung, trồng trọt thì tiêu hao ít.


Các bước chế dược căn bản: 

- Đổi/mua nguyên liệu hạt giống 
- Trồng trọt tại khu Ngư Mễ Hương 
- Đợi đến thời gian chín thì đi thu nguyên liệu (sau khi nguyên liệu chín rồi mà vẫn chưa thu thập thì sẽ được bảo hộ 1 tiếng, sau 1 tiếng có thể bị người chơi khác hái trộm)
- Sử dụng nguyên liệu để chế dược.
1.1 Danh sách các nguyên liệuCác loại nguyên liệu và công dụng của từng loại:

 • Cột 1: tên 
 • Cột 2: là nguyên liệu cần thiết để chế ra các loại dược. Ví dụ như loại đầu tiên là Bối Mẫu thì dùng để chế ra máu lv30 và lv90, máu pet lv30 và lv90, và bảo thai hoàn. (lưu ý: trong cột này, 快红 là máu, 快蓝 là mana)
 • Cột 3: là khi thu nguyên liệu có xác suất nhận được những vật liệu phụ.
 • Cột 4: thời gian đợi chín

Ngoài ra còn có thể thu được hoa hồng, dùng để tăng điểm hảo hữu người chơi.

1.2 Hoạt lực và thể lực tiêu hao để trồng nguyên liệu 

 • Cột 1: tên nguyên liệu 
 • Cột 2: số lượng thu được 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao 
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao 
 • Cột 5: thời gian trồng 
 • Cột 6: dùng để chế loại dược ở lv 

Danh sách máu và mana ở các cấp và nguyên liệu:

 • Cột 1: tên thuốc (快红 màu hồng là hồi máu, 快蓝 màu xanh là hồi mana)
 • Cột 2: tất cả nguyên liệu cần để chế 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao

1.3 Các sản phẩm phụ khi chế dược

+ Thuốc tăng trạng thái (lv10)

Đây là các loại thuốc có nhu cầu sử dụng cao, là nguyên liệu để làm nhiệm vụ Bang, nhiệm vụ Quan Phủ v.v... Hoặc chỉ đơn giản là dùng để tăng trạng thái cho bản thân.

 • 白凤膏 - Bạch Phượng Cao: tăng 100đ ngoại công. Có xác suất thu được khi chế 贝母丸 - bối mẫu hoàn、黄芩丸 - hoàng cầm hoàn
 • 香地膏 - Hương Địa Cao: tăng 20đ né ngoại. Xác suất thu được khi chế 三七丸 - tam thất hoàn、黄芩丸 - hoàng cầm hoàn
 • 参术膏 - Tham Thuật Cao: tăng 20đ chính xác ngoại. Xác suất thu được khi chế 当归丸 - đương quy hoàn、黄芩丸 - hoàng cầm hoàn
 • 二冬膏 - Nhị Đông Cao: tăng 60đ ngoại thủ. Xác suất thu được khi chế 红花丸 - hồng hoa hoàn、黄芩丸 - hoàng cầm hoàn
 • 两仪膏 - Lưỡng Nghi Cao: tăng 100đ nội công. Xác suất thu được khi chế 怀梦散 - hoài mộng tán、龙肝散 - long can tán 
 • 狼毒膏 - Lang Độc Cao: tăng 20đ né nội. Xác suất thu được khi chế 丹木散 - đan mộc tán、龙肝散 - long can tán 
 • 圆明膏 - Viên Minh Cao: tăng 20đ chính xác nội. Xác suất thu được khi chế 月桂散、龙肝散 - long can tán 
 • 乳豆膏 - Nhũ Đậu Cao: tăng 60đ ngoại thủ. Xác suất thu được khi chế 琼枝散、龙肝散 - long can tán 

Lưu ý: - hoàng cầm hoàn (lv70), khi luyện chế sẽ random nhận được một trong các loại: bạch phượng cao, nhị đông cao, hương địa cao, tham thuật cao.
- long can tán (lv70), khi luyện chế sẽ random nhận được một trong các loại: lưỡng nghi cao, viên minh cao, lang độc cao, nhũ đậu cao.

+ Thuốc tăng trạng thái (lv50)


 • 碧玉膏 - Bích Ngọc Cao: tăng 300đ ngoại công 
 • 甘菊膏 - Cam Cúc Cao: tăng 180đ ngoại thủ 
 • 雪梨膏 - Tuyết Lê Cao: tăng 60đ né ngoại 
 • 旱莲膏 - Hạn Liên Cao: tăng 60đ né nội

Bốn loại này xác suất có được khi chế 赤芍丸 xích thược hoàn、凌霄丸 lăng tiêu hoàn、藕节丸 ngẫu tiết hoàn、白梅丸 bạch mai hoàn、蒲葵丸 bồ quỳ hoàn、紫珠丸 tử châu hoàn、血竭丸 huyết kiệt hoàn. 

=> tóm gọn là khi chế các loại máu lv80 trở lên là nhận được


Bốn loại này xác suất có được khi chế 肉芝散 nhục chi tán、冥灵散 minh linh tán、黄精散 hoàng tinh tán、扶桑散 phù tang tán、玉桃散 ngọc đào tán、三珠散 tam châu tán、地日散 địa nhật tán. 
=> tóm gọn là khi chế các loại mana lv80 trở lên là nhận được.

Linh thú khẩu phần


灵兽口粮 - Linh thú khẩu phần: xác suất nhận được khi chế 梁峙祝 lương trì chúc、灵谟祝 linh mô chúc、冲龙祝 trùng long chúc、灵监祝 linh giam chúc、益历祝 ích lịch chúc
=> khi chế máu pet <70lv sẽ nhận được
  
灵兽口粮 - Linh thú khẩu phần và 高级灵兽口粮 - Cao cấp linh thú khẩu phần: xác suất nhận được khi chế 道骞祝 đạo khiên chúc、广瑛祝 quảng anh chúc
=> khi chế máu pet lv80 lv90 sẽ nhận được

高级灵兽口粮 - Cao cấp linh thú khẩu phần: xác suất nhận được khi chế 龙烟祝long yên chúc、素灵祝 tố linh chúc、君童祝 quân đồng chúc、焕阳祝 hoán dương chúc、觉元祝 giác nguyên chúc
=> khi chế máu pet lv100 trở lên sẽ nhận được.

1.4 Luyện dược cao cấp 

+ Thuốc tăng trạng thái lv80

Để chế thuốc tăng trạng thái cao cấp lv80 cần có 明夷鼎 Minh Di Đĩnh và 既济鼎 Ký Tế Đĩnh, hai loại đĩnh này nhận được từ nghề Công Nghệ.

 • 洞天膏 - Động Thiên Cao: +800đ ngoại công, dược liệu cần thiết để chế 凌霄 lăng tiêu 
 • 集灵膏 - Tập Linh Cao: +480đ ngoại thủ, dược liệu cần thiết để chế 白藕 bạch ngẫu
 • 熊脂膏 - Hùng Chi Cao: +160đ né ngoại, dược liệu cần thiết để chế 白梅 bạch mai
 • 腊脂膏 - Tịch Chi Cao: +160đ chính xác ngoại, dược liệu cần thiết để chế 蒲葵 bồ quỳ
=> tăng trạng thái ngoại cao cấp gồm: 20 cái linh chi 灵芝 + 1 cái Minh Di Đĩnh 明夷鼎 + 60 cái dược liệu cần thiết = luyện chế thành dược liệu bán thành phẩm.
Sau đó đặt trong lò luyện chế 24h là có thể thu hoạch. 

 • 琼花膏 - Quỳnh Hoa Cao: +800đ nội công, dược liệu cần thiết để chế 冥灵木 minh linh mộc 
 • 五枝膏 - Ngũ Cành Cao: +480đ nội thủ, dược liệu cần thiết để chế 黄精 hoàng tinh 
 • 紫茸膏 - Tử Nhung Cao: +160đ né nội, dược liệu cần thiết để chế 扶桑 phù tang 
 • 泥金膏 - Nê Kim Cao: +160 chính xác nội, dược liệu cần thiết để chế 玉桃 ngọc đào
=> tăng trạng thái nội cao cấp gồm: 10 cái nhân sâm 人参 + 1 Ký Tế Đĩnh 既济鼎 + 60 dược liệu cần thiết = luyện chế thành dược liệu bán thành phẩm 
Sau đó đặt trong lò luyện chế 24h là có thể thu hoạch.

+ Thuốc tăng tuổi thọ của linh thú và thú cưỡi

          Ma Cô Thọ Nguyên (+ tuổi thọ pet)         Thương Hiệt Thọ Đan (+ tuổi thọ thu cưỡi)

Để chế thuốc tăng tuổi thọ cho pet và thú cưỡi, cần có vật phẩm Bình men sứ trắng 白釉瓷罐 từ nghề Công nghệ. 


Phương pháp chế


Nguồn ảnh + thông tin: weibo 

Dịch và edit: XiuEmi


Share on Google Plus

About Unknown

1 comments:

 1. 1xBet korean - legalbet.co.kr
  Bet on all live games, including 바카라 soccer and 1xbet horse racing, with หารายได้เสริม one of the best live bookmakers for sports betting. Play for fun at 1xBet with our friendly and

  ReplyDelete