Kỹ năng sinh hoạt: Nấu ăn

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Nấu ăn dùng để chế thức ăn hồi phục máu và mana chậm (20s). Còn có các loại thức ăn để tăng trạng thái người chơi, thức ăn thú cưỡi...
Nguyên liệu để nấu ăn chủ yếu thu được từ săn bắt, một phần ít từ trồng trọt. Vậy nên săn bắt + trồng trọt + nấu ăn = anh chị em họ hàng thân . Hoạt lực tiêu hao cho nấu ăn thuộc tầm trung, săn bắt thuộc tầm ít.
Săn bắt lv16 mở được 2 khối đất, lv31 được 3 khối, lv46 được 4 khối, lv61 đạt tối đa 5 khối đất.  1. Giới thiệu các sản phẩm và nguyên liệu cần thiết để nấu ăn

Công cụ dùng để săn bắt

Nguyên liệu

Nguyên liệu để nấu ăn chia ra thu được từ săn bắt cùng trồng trọt, trong đó nguyên liệu từ săn bắt dùng để chế mana (20s), còn nguyên liệu từ trồng trọt dùng để chế máu (20s). Khi săn bắt còn có xác suất thu được nguyên liệu dùng cho công nghệ hoặc các loại động vật trang trí gia viên.

Từ săn bắt 
 • Cột 1: tên nguyên liệu thu được 
 • Cột 2: sản phẩm cần nguyên liệu để chế (慢蓝 là mana). Các dòng có màu đất đậm là nguyên liệu chỉ dùng cho nghề Công nghệ, không thể chế biến nấu ăn.
 • Cột 3: nguyên liệu phụ có xác suất nhận được khi thu hoạch.
 • Cột 4: thời gian đợi.


Từ trồng trọt 
 • Cột 1: tên nguyên liệu thu được 
 • Cột 2: sản phẩm cần nguyên liệu để chế (慢红 là máu). 
 • Cột 3: nguyên liệu phụ có xác suất nhận được khi thu hoạch.
 • Cột 4: thời gian đợi.


Hoạt lực và thể lực tiêu hao

Khi săn bắt 
 • Cột 1: tên nguyên liệu 
 • Cột 2: số lượng thu được 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao 
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao 
 • Cột 5: thời gian 
 • Cột 6: dùng để nấu thức ăn ở lv 


Sản phẩm nấu từ nguyên liệu săn bắt (hồi mana 20s)
 • Cột 1: tên thức ăn 
 • Cột 2: tất cả nguyên liệu cần để chế 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao


Khi trồng trọt  
 • Cột 1: tên nguyên liệu 
 • Cột 2: số lượng thu được 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao 
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao 
 • Cột 5: thời gian 
 • Cột 6: dùng để nấu thức ăn ở lv 


Sản phẩm nấu từ nguyên liệu trồng trọt (hồi máu 20s)
 • Cột 1: tên thức ăn 
 • Cột 2: tất cả nguyên liệu cần để chế 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao


2. Các sản phẩm phụ khi nấu ăn 

+ Thức ăn tăng trạng thái lv15: nhu cầu sử dụng cao: nhiệm vụ bang, quan phủ, sư môn v.v....


鸳鸯雪花卷 - Uyên Ương Tuyết Hoa Uyển: +10 căn cốt 
西湖莼菜汤 - Tây Hồ Thuần Thái Thang: +10 tinh lực 
雪花鸡淖 - Tuyết Hoa Kê Náo: +10 cường lực 
=> Xác suất nhận được khi nấu các loại máu lv30-80


黄山三美 - Hoàng Sơn Tam Mỹ: +10 trí lực 
状元及第粥 - Trạng Nguyên Cập Đệ Chúc: +10 nhanh nhẹn.
=> xác suất nhận được khi nấu các loại mana lv30-80

+ Thức ăn tăng trạng thái lv85


荷花集锦炖 - Hà Hoa Tập Cẩm Đôn: +30 căn cốt 
上素仙鹤 - Thượng Tố Tiên Hạc: +30 tinh lực 
玉竹心子 - Ngọc Trúc Tâm Tử: +30 cường lực 
=> Xác suất nhận được khi nấu các loại máu lv90 trở lên 


玉兔海参 - Ngọc Thố Hải Sâm: +30 trí lực 
古法扣全瑞 - Cổ Pháp Khâu Toàn Thụy: +30 nhanh nhẹn 
=> Xác suất nhận được khi nấu các loại mana lv80 trở lên 

+ Thức ăn tăng trạng thái lv100


​凤炖牡丹 - Phượng Đôn Mẫu Đan: +80 trí lực: là loại thức ăn tăng trạng thái cao cấp duy nhất có thể thông qua nấu các loại máu lv80 trở lên, có xác suất nhận được. Không cần chế, nhưng nếu muốn tự chế thì xem hướng dẫn bên dưới 

3. Nấu ăn cao cấp 

Để nấu ăn cao cấp, cần có Bình men sứ trắng 白釉瓷罐 từ nghề Công nghệ. 


+ Thức ăn tăng trạng thái lv50


荷花出水 - Hà Hoa Xuất Thủy: tăng tối đã giới hạn sinh mệnh. Cái này tùy thuộc vào phẩm chất của thức ăn khi chế ra, thấp nhất là 50, cao nhất là 70 phẩm chất.

半月沉江 - Bán Nguyệt Trầm Giang: tăng tối đa giới hạn nội lực. Cái này tùy thuộc vào phẩm chất của thức ăn khi chế ra, thấp nhất là 50, cao nhất là 70 phẩm chất.

Phối phương 


半月沉江 - Bán Nguyệt Trầm Giang: cần 20 gạo nếp 糯米 + 5 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 30 hoa cúc 菊花

荷花出水 - Hà Hoa Xuất Thủy: cần 20 gạo nếp 糯米 + 5 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 30 đu đủ 木瓜

Lưu ý: đẳng cấp nấu ăn càng cao thì phẩm chất nấu ra càng cao, cao nhất là  phẩm chất 70. Thế nhưng cấp thấp vẫn có thể hên xui ra được phẩm chất 70.

+ Thức ăn tăng trạng thái lv75


桂花干贝 - Quế Hoa Kiền Bối: tăng 30% tốc độ hồi phục nội lực 
鼎湖上素 - Đinh Hồ Thượng Tố: tăng 30% tốc độ hồi phục sinh mệnh

Phối phương 


桂花干贝 - Quế Hoa Kiền Bối: cần 50 tử giải 紫蟹 + 10 cái bát đại ngư 八代鱼

鼎湖上素 - Đinh Hồ Thượng Tố: cần 50 măng tre 竹笋 + 10 bát bảo tương  八宝酱
=> Hai loại thức ăn này tương đối hiếm thấy

+ Thức ăn tăng trạng thái lv100


仙鹤望金桥 - Tiên Hạc Vọng Kim Kiều: +80 căn cốt 
金莲戏鱼 - Kim Liên Hí Ngư: +80 tinh lực 
凤炖牡丹 - Phượng Đôn Mẫu Đan: +80 trí lực 

Phối phương 


仙鹤望金桥 - Tiên Hạc Vọng Kim Kiều: cần 1 ô quy 乌龟 + 2 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 100 bát bảo ngư 八代鱼

金莲戏鱼 - Kim Liên Hí Ngư: cần 1 乌龟 + 2 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 100 thất tinh tử giải 七星紫蟹

凤炖牡丹 - Phượng Đôn Mẫu Đan: cần 1 乌龟 + 2 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 100 bát bảo cao 八宝糕*100 (tuy nhiên cái này có thể nhận được quà xác suất nấu các loại máu lv80 trở lên nên không cần thiết chế)


鹰扬虎视 - Ương Dương Hổ Thị: +80 cường lực 
炒红云雪影 - Sao Hồng Vân Tuyết Ảnh: +80 nhanh nhẹn 

Phối Phương 


鹰扬虎视 - Ương Dương Hổ Thị: cần 2 đại nghê 大鲵 + 2 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 100 ngũ hương tương ngưu nhục 五香酱牛肉*

炒红云雪影 - Sao Hồng Vân Tuyết Ảnh: cần 2 đại nghê 大鲵 + 2 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 + 100 lục nhất thái 六一菜*100

4. Rượu 

Thông qua chế biến nấu ăn có xác suất nhận được bán thành phẩm, sau đó đặt trong hầm rượu ủ lên men thu được thành phẩm.

Rượu được chia làm hai loại:

+ Rượu hồi nộ khí 


桑落酒 - Tang Lạc Tửu: trong 10s hồi phục 300 nộ khí (30/s) 
屠苏酒 - Đồ Tô Tửu: trong 10s hồi phục 750 nộ khí (75/s)
杜康酒 - Đỗ Khang Tửu: trong 10s hồi phục 2050 nộ khí (205/s)
般若酒- Ban Nhược Tửu: trong 10s hồi phục 3650 nộ khí (365/s)

Phối phương 

桑落酒 - Tang Lạc Tửu: cần 50 tiểu mạch 小麦 + 30 ô sao xà 乌梢蛇 + 20 thổ đào đàn tử 土陶坛子 (từ công nghệ)

屠苏酒 - Đồ Tô Tửu: cần 50 hoàng đậu 黄豆 + 30 ngân hoàng xà 银环蛇 + 20 thải đào đoàn tử 彩陶坛子 (từ công nghệ)

杜康酒 - Đỗ Khang Tửu: cần 50 gạo nếp 糯米 + 20 nhung hươu 鹿茸 + 20 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 (từ công nghệ)

般若酒- Ban Nhược Tửu: cần 50 gạo 大米 + 20 hổ cốt 虎骨 + 20 thanh men sứ bình 青釉瓷罐 (từ công nghệ)

+ Rượu hồi súc khí (hài nhi)


Hài nhi khi sử dụng trang bị có kĩ xảo đặc biệt sẽ tiêu hao súc khí.

Để chế rượu hồi phục súc khí, phải có nhân vật nữ sau khi học kỹ năng làm mẹ đến trung cấp, sẽ thu được nguyên liệu bán thành phẩm, sau đó mới dùng trong nấu ăn để chế ra thành phẩm.


一年女儿红 - Một năm Nữ Nhi Hồng: tăng 2 lần hồi phục súc khí, duy trì 60s
一年状元红 - Một năm Trạng Nguyên Hồng: tăng 4 lần hồi phục súc khí, duy trì 60s
十年女儿红 - Mười năm Nữ Nhi Hồng: tăng 8 lần hồi phục súc khí, duy trì 60s
十年状元红 - Mười năm Trạng Nguyên Hồng: tăng 16 lần hồi phục súc khí, duy trì 60s

Phối phương 

一年女儿红:cần 20 tiểu mạch 小麦 + 1 ô sao xà 乌梢蛇+ 5 thổ đào đàn tử 土陶坛子 (từ công nghệ)

一年状元红:cần 20 hoàng đậu 黄豆 + 1 ngân hoàng xà 银环蛇 + 5 thải đào đoàn tử 彩陶坛子 (từ công nghệ)

十年女儿红:cần 20 gạo nếp 糯米 + 1 nhung hươu 鹿茸 + 5 bình men sứ trắng 白釉瓷罐 (từ công nghệ)

十年状元红:cần 20 gạo 大米 + 1 hổ cốt 虎骨 + 1 thanh men sứ bình 青釉瓷罐 (từ công nghệ).

5. Khẩu phần lương thực thú cưỡi 

Dùng để hồi phục thể lực thú cưỡi

Loại ăn cỏ

40级素菜团子 - 40 cấp Thố Tái Đoàn Tử: tăng 10 thể lực thú cưỡi 
80级糯米团子 - 80 cấp Nhu Mễ Đoàn Tử: tăng 80 thể lực thú cưỡi
120级瓜果团子 - 120 cấp Qua Quả Đoàn Tử: tăng 200 thể lực thú cưỡi

Phối phương 
 • Cột 1: tên 
 • Cột 2: nguyên liệu 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao 
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao

Loại ăn thịt 


40级鸡汁肉卷 - 40 cấp Kê Trấp Nhục Quyển: tăng 10 thể lực thú cưỡi 
80级蟹粉肉卷 - 80 cấp Giải Phấn Nhục Quyển: tăng 80 thể lực thú cưỡi 
120级野味肉卷 - 120 cấp Dã Vị Nhục Quyển: tăng 200 thể lực thú cưỡi 

Phối phương 
 • Cột 1: tên 
 • Cột 2: nguyên liệu 
 • Cột 3: thể lực tiêu hao 
 • Cột 4: hoạt lực tiêu hao


Nguồn ảnh + thông tin: weibo Dịch và edit: XiuEmi

Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment