Linh thú

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Bài viết giải đáp một số thông tin cơ bản về linh thú.
Linh thú hay còn gọi là pet, là một phần rất quan trọng đối với nhân vật, để chiến đấu, làm tấm bia, phụ thể cho chủ nhân. Sau đây là một số kiến thức cá nhân cơ bản và dịch từ web chính TQ về pet, nếu có thiếu sót hay sai lầm thì mọi người góp ý để mình chỉnh sửa.
A. Pet từ đâu có?

- Bắt pet: người chơi có thể ra các map đánh quái 1 lúc nó sẽ xuất hiện linh hồn của pet, lúc này sử dụng cây sáo thu vào là đc, nên đánh cho máu của linh hồn giảm xuống còn 1/3 thì thu sẽ dễ hơn. Các map có thể bắt:

+tu vi 0: 天姥仙山 (Thiên Mỗ Tiên Sơn),台州海岸 (Bờ biển Đài Châu),昆仑荒漠 (Côn Lôn Hoang Mạc),幽潭地穴 (U Đàm Địa Huyệt).

+tu vi 25: 兰若寺 (Lan Nhược Tự),兰若地宫 (Lan Nhược Địa Cung),藏经地宫 (Tàng Kinh Địa Cung),佛身地宫 (Phật Thân Địa Cung),无畏地宫 (Vô Úy Địa Cung),黑风洞 (Hắc Phong Động),黑阴洞 (Hắc Âm Động),黑煞洞 (Hắc Sát Động),黑霞洞 (Hắc Hà Động).

+tu vi 60: 忘川 (Vong Xuyên),黄泉 (Hoàng Tuyền),炼狱 (Luyện Ngục).

+tu vi 80: ở trong bản đồ vận tiêu (biến dị), các tầng có quái lv85 trở lên :荒草坡 (Hoang Thảo Pha)、幻道 (Huyễn Đạo)、夜鸣山 (Dạ Minh Sơn)、屏园镇郊 (Trấn Giao Bình Viên)、芦花荡 (Lô Hoa Đãng)、镜屏岭 (Kính Bình Lĩnh)、毒虫坡 (Độc Trùng Pha)、九峰郊外 (Cửu Phong Giao Ngoại). Hoặc ở các map thường như 酆都 (Phong Đô),枉死城 (Uông Tử Thành),阴阳界 (Âm Dương Giới),地狱 (Địa Ngục).
B. Giao diện linh thú:

1- Tên: có thể đặt tên linh thú theo ý mình, tối đa 6 chữ.
2- Đẳng cấp: linh thú có thể đạt lv cao nhất 150. Lv của linh thú còn phụ thuộc vào lv của chủ nhân, không thể vượt quá giới hạn (lv người chơi + ngộ tính pet + 2). Ví dụ: người chơi ở lv109, linh thú có ngộ tính 6 thì có thể lên được cao nhất 117.
3- Độ ăn ý: chủ nhân cùng linh thú tổ đội với ít nhất ba nhân vật khác nhau đánh quái, lv quái không được chênh lệch quá 10lv so với chủ nhân, cứ 10 con quái/1 điểm. Độ ăn ý càng cao, giới hạn nâng skill pet càng cao.
4- Độ trung thành: tối đa 100 điểm. Độ trung thành quyết định pet có xuất chiến cùng chủ nhân hay không, khi độ trung thành xuống 60 thì pet sẽ không tiếp tục xuất chiến, phải sử dụng Linh thú khẩu phần lương thực (灵兽口粮) để tăng lên.
5- Đồ giám: bấm vào sẽ mở ra cửa sổ nhỏ, có thể xem tất cả hình dáng biến dị của linh thú đó.
6- Loại công kích: là ngoại công. là nội công.
7- Loại hình: linh thú có tổng công bốn loại hình bản sơ (本初), thiên thành (天成), hóa sinh (化生), biến dị (变异). Hình như pet bắt được ngoài map là pet loại thiên thành, và pet này cực kì phổ biến, điểm đặc biệt là thường có điểm linh tê từ 0 trở lên. Nếu ai k có tiền mua vật phẩm tăng ngộ tính, có thể đi bắt pet có linh tê cao hơn con mình muốn tăng ngộ tính, rồi ra KL, tìm npc, sd cách pet nuốt pet. Tỷ lệ thành công thất bại thì em chưa nghiên cứu :v Thứ 2 nữa là pet thiên thành cũng có thể tẩy về bản sơ và tẩy trưởng thành y như pet bản sơ. Và cuối cùng, ngoài đi bắt pet bằng cách train quái ở các map, cách đơn giản hơn là dùng điểm sư môn mua pet ở các sư môn, sẽ được luôn 1 con pet bản sơ (Copy từ cmt của Mèo =)))
8- Giới tính: khi tiến hành hóa sinh cần có 1 đực () - 1 cái ().
9- Số lượng: giới hạn số linh thú người chơi có thể mang theo, người chơi lv càng cao thì giới hạn càng tăng, ngoài ra có thể sử dụng vật phẩm để mở rộng giới hạn.
10- Linh thú lệnh: 出战 xuất chiến, gọi pet ra chiến đấu - 休息 nghỉ, thu pet lại - 放生 phóng sinh, thả pet đi.
11- Tuổi thọ: khi tuổi thọ về 0 linh thú sẽ không xuất chiến, phải sử dụng vật phẩm hồi phục tuổi thọ.
12- Trưởng thành: điểm trưởng thành càng cao, các trị số thuộc tính sẽ càng cao.
13- Ngộ tính: ngộ tính có tác dụng nâng cao tư chất. Tối đa có thể đạt 10 điểm.
14- Linh tê: chỉ có linh thú thiên thành mới có điểm linh tê trên 0. Linh tê có tác dụng đặc biệt đến ngộ tính pet.
15- Tính cách: năm loại tính cách gồm: thông tuệ (聪慧), anh dũng (英勇), trung tâm (忠心), cẩn thận (谨慎), quật cường (倔强). Mỗi tính cách ảnh hưởng đến tỉ lệ pet xuất skill, tùy theo skill hợp với tính cách thì tỷ lệ pet xuất skill cao hơn. Ví dụ 1 skill dame, vào pet khác thì sẽ có tỉ lệ là 10:1 tức đánh 10 cái thì mới xuất ra 1 lần skill, nhưng nếu pet có tính cách thông tuệ thì sẽ là 2-3:1 tức chỉ đánh 2-3 cái thì sẽ xuất skill.
16- Tu vi: tu vi yêu cầu đối với chủ nhân
17- Linh thú thuộc tính:
·         Cân cốt 根骨: ảnh hưởng đến giới hạn máu và nộ khí
·         Tinh lực 精力: ảnh hưởng đến ngoại thủ cùng nội thủ
·         Cường lực 力量: ảnh hưởng đến ngoại công cùng ngoại thủ
·         Trí lực 智力: ảnh hưởng đến nội công cùng nội thủ
·         Nhanh nhẹn 敏捷: ảnh hưởng đến chính xác ngoại, né ngoại, chính xác nội, né nội.
·         Tiềm lực 潜力: pet mỗi lần tăng 1 cấp sẽ được 5 điểm tiềm lực, có thể tuỳ ý phân vào các thuộc tính.
18- Tư chất linh thú: nhìn ở đây có thể biết được pet đó thuộc loại nào, ngoại, nội hoặc cân cốt.
19- Ngũ hành: ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ảnh hưởng đến công kích pet đối phương, ngoài ra cũng ảnh hưởng đến quản chế linh thú.
C. Linh thú hóa sinh
Trong (Chu Dịch - Hệ Từ) có câu "nhất âm nhất dương chi vị đạo". "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng".
Khi âm dương kết hợp, liền có thể hóa sinh ra thiên địa vạn vật, mà vạn vật cũng phân chia thành âm và dương. Ví dụ như thiên địa, ngày đêm, nam nữ. Linh thú vốn là một nguyên thần, không phân biệt nam nữ, nhưng lại phân ra âm và dương. Khi hai nguyên thần âm dương kết hợp lại có thể kích phát lẫn nhau, sinh ra một nguyên thần mới.
Linh thú nguyên thần không phải sinh ra từ trứng, cũng không phải bằng bào thai, nên chỉ được gọi là hóa sinh.
Đây là giới thiệu từ trang web chính, thấy hay nên bê vô làm màu thêm thôi =)) tóm gọn hóa sinh là hai con pet 1 âm + 1 dương đẻ ra một con pet biến dị khác, biến càng cao thì càng mạnh và đẹp.
Để hóa sinh, cần có:

- 2 người chơi mỗi người có pet giống nhau 1 âm + 1 dương
- phải là pet ban sơ 本初
- 1 con pet có thể hóa sinh 6 lần tại các lv: 50, 70, 90, 110, 130, 150
- điểm ăn ý trên 500
- Độ trung thành đủ 100
- điểm trưởng thành cao: như đã nói ở trên, trưởng thành ảnh hưởng đến tư chất của pet, nếu muốn đưa con sinh ra có tư chất tốt thì ba mẹ phải có gene tốt, vì thế trước khi hóa sinh nên tẩy trưởng thành lên cao.

Để tẩy pet, phải sử dụng vật phẩm (dưới hình). Lưu ý, chỉ có pet ban sơ mới có thể tẩy, và sau khi tẩy thì tất cả lv, độ ăn ý đều trở về 0, tất cả skill học được đều mất, nên cẩn thận tẩy trước khi nuôi pet.

Tục phẩm cao cấp bích liễu lộ - dùng cho pet tu vi 40>

Phàm phẩm cao cấp bích liễu lộ - dùng cho pet tu vi 60>


Miếu phẩm cao cấp bích liễu lộ - dùng cho pet tu vi 80>

Sau đó, đến thành Kim Lăng 金陵 (58,198), tại NPC Liễu Kỳ Lâm 柳琪琳 chọn hóa sinh, hai bên cho pet vào trả 50k, rồi đợi 1-2 tiếng sau hệ thống sẽ thông báo pet hóa sinh xong mời bạn đến nhận pet.D. Tăng ngộ tính (cường hóa linh thú)

Chỉ có bản sơ, hoá sinh hoặc biến dị linh thú mới có thể tăng cao ngộ tính
Ngộ tính càng cao, tư chất sẽ được tăng thêm phần trăm càng cao. Ngộ tính có thể tăng cao nhất 10. Ngộ tính còn tăng giới hạn lv của pet so với chủ nhân, ví dụ pet có ngộ tính là 0 thì chỉ được cao hơn chủ nhân 2lv, trên 2lv thì sẽ không được hưởng tiếp exp, cứ 1 ngộ tính được + thêm 2lv.
Thông thường thì nâng ngộ tính từ 0-5 thì dễ, từ 5-6 bắt đầu khó, hên thì nó lên hoặc giữ nguyên, xui thất bại thì chẳng những không tăng còn bị tuột xuống 3 4, từ 6 trở lên thì yên tâm đi tiền ra đi ra đi ra đi mãi =)).
E. Quản chế linh thú

Tức là dùng thú cưỡi để quản chế linh thú, sau khi quản chế, sẽ chuyển 1 phần điểm thuộc tính của thú cưỡi sang linh thú. Ví dụ như thú cưỡi có 1000 điểm trí lực, tỉ lệ chuyển qua là 10%, như vậy linh thú là có thể hưởng được từ thú cưỡi 100 điểm trí lực.

trước và sau khi quản chế
F. Ngũ hành

Ngũ hành có ảnh hưởng đến hiệu quả quản chế, nếu hợp ngũ hành thì hiệu quả càng cao, không hợp thì hiệu quả thấp, vì vậy nếu linh thú hoặc thú cưỡi có ngũ hành không hợp thì nên lựa chọn tẩy ngũ hành 1 trong 2, cơ mà mình quên chụp hình đồ tẩy rồi, để bổ sung sau nhé :p
Ví dụ như ở trên, kết quả tính ra là 0.214 là thuộc dạng thấp, thông thường ngũ hành tốt nhất có kết quả là 0.500 trở lên, cao nhất là 0.900
G. Kỹ năng
Danh sách skill bằng tiếng TQ, vì số lượng skill khổng lồ, nên mọi người chịu khó gg dịch nhé, em xin chịu =))

Linh thú ngoài kỹ năng công kích cơ bản là ngoại công, nội công, thì con thông qua sách skill để có thể học thêm các kỹ năng khác để nâng cao sức mạnh. Trong đó skill bị động cùng tự động tổng cộng có thể học tập 6 cái, thủ động có thể học 2 cái, diệt uy cùng cố nguyên 1 cái .
Các kỹ năng linh thú được chia làm 3 nhóm:

Kỹ năng bị động 被动技能: đây là dạng skill hỗ trợ, chia làm 2 loại. Một loại là tăng thuộc tính cho chủ nhân (như nhanh nhẹn, trí lực, cường lực, cân cốt v.v...), còn lại là tăng cho bản thân pet (trang 1)

Kỹ năng tự động 自动技能: pet tự động xuất skill công kích, tỷ lệ xuất skill tùy thuộc vào tính cách linh thú.

Kỹ năng thủ động 手动技能: là loại người chơi có thể kéo skill ra rồi tự điều khiển cho pet, ví dụ như skill chuyển một phần máu pet sang cho chủ nhân.

Kỹ năng thủ động còn chia làm hai loại diệt uy 灭威 và cố nguyên 固元.
H. Phụ thể
Linh thú ngoài dùng để chiến đấu còn dùng để làm phụ thể, tức là ép một số skill tăng sức mạnh cho chủ nhân vào pet, sau khi phụ thể thì nhân vật sẽ tăng 1 lượng lớn sức mạnh, linh thú đã phụ thể thì không thể xuất chiến. Để trở nên mạnh mẽ thì ngoài trang bị khủng, phụ thể là không thể thiếu.

Để phụ thể có tác dụng cao, linh thú phải có tư chất cao, trưởng thành cao, và quan trọng nhất là điểm thân mật, điểm thân mật càng cao, hiệu quả phụ thể càng cao, điểm thân mật cũng tăng giống như ngộ tính. Ngoài ra có một số skill phụ thể còn tùy thuộc vào tu vi chủ nhân, lv linh thú, hoặc cấp bậc skill của chủ nhân (ví dụ như phụ thể Khuynh Tình Chú tặng dame pet của Dị Nhân phụ thuộc vào skill Huyết Tự lv 110 của nhân vật).


Kỹ năng phụ thể gồm có 2 loại:
·         Phụ thể cơ bản: giúp người chơi tăng những thuộc tính cơ bản như máu, nội/ngoại thủ, nội/ngoại công, kháng các loại...
·         Phụ thể nghề (có vòng xanh): mỗi chức nghiệp đều có riêng 2-3 skill phụ thể đặc biệt để gia tăng ưu điểm cho bản thân. (trang 6-7)Share on Google Plus

About Phạm Tùng

0 comments:

Post a Comment