Tọa Độ Mảnh Sơn Hà

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Bồ Gia Thôn - 蒲家村
**********************

Dương Gia Trấn - 杨家镇


**********************


Kim Lăng - 金陵

**********************


Hàng Châu - 杭州

**********************


A Cách Lạp - 阿格拉

**********************

Kim Mộc Liệp Dương - 金木猎场
**********************

Ngư Mễ Hương - 鱼米乡


**********************

Tứ Đại Môn Phái:
Tiêu Dao Quan - 逍遥观
Vạn Yêu Cung - 万妖宫
Côn Lôn Sơn - 昆仑山
Thần Cơ Doanh - 神机营**********************

Thiên Mỗ Tiên Sơn - 天姥仙山
**********************


Trấn Giao Hoang Dã - 镇郊荒野


**********************Hắc Phong Động - 黑风洞

**********************


Lan Nhược Tự - 兰若寺

**********************

Lan Nhược Địa Cung - 兰若地宫

**********************

Phong Đô - 酆都

**********************

Địa Ngục - 地狱

**********************

Vong Xuyên - 忘川

**********************

Thiên Cung - 天宫

**********************

Đậu Suất Cung - 兜率宫


**********************

Quảng Hàng Cung - 广寒宫


**********************

Dao Trì - 瑶池Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment