Nhiệm vụ phu thê Giang Hồ Hiệp Lữ

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Nhiệm vụ phu thê Giang Hồ Hiệp Lữ Nhiệm vụ phu thê Giang Hồ Hiệp Lữ là một trong những chuỗi nhiệm vụ khó ăn, khốn nạn, biến thái nhất hiện nay. Tuy nó khó như thế nhưng lại hấp dẫn bởi phần thưởng hấp dẫn là thú cưỡi hai người vĩnh viễn, cùng bộ thời trang phu thê đặc biệt.

Sau một thời gian lăn lộn muốn điên với nó, lầy lội vào diễn đàn bên Trung mà mò chữ, cuối cùng xin gửi đến bà con bài hướng dẫn qua 3 ải đầu.

Yêu cầu: 

- lv 69+
- tu vi 69+ 
- điểm hảo hữu giữa hai người trên 50.000

Ải thứ 1: Lang tình thiếp ý đồng cứu quân 


Vợ chồng tổ đội đến Kim Lăng (203.162) nhận nhiệm vụ, sau khi nhận nhiệm vụ vào map, nói chuyện với npc để bắt đầu nhiệm vụ . Ở đây chia ra, một người đối đáp thơ, một người còn lại thì đánh quái đừng để quái đánh chết NPC, cứ 10s quái sẽ xuất hiện một lần. Còn sau đây là 10 câu thơ và câu đáp, mọi người chỉ việc copy vào:

河汉清且浅,
相去复几许


几许欢情与离恨,

年年并在此宵中

金风玉露一相逢,
便胜却人间无数


凉风吹玉露,

河汉有幽期


七月七日长生殿,

夜半无人私语时


仙裙玉佩空自知,

天上人间不相见


云阶月地一相过,

未抵经年别恨多


争将世上无期别,

换得年年一度来


妆成应懒织,

今夕渡河归


自是人间一周岁,

何妨天上只黄昏

Ải thứ 2: Thức đồ mịch duyên hữu tâm nhân
Tiếp tục nhận nhiệm vụ thứ 2, trong hai người sẽ có người nhận được tấm thiệp gợi ý, mở ra sẽ hiện hình gợi ý NPC đó ở map nào, mình chỉ việc đến map đó rồi mở bản đồ lên xem dấu tích nhiệm vụ hoàn thành ở đâu thì đến đó. Tổng cộng tìm 3 lần NPC.

Ải thứ 3: Thính âm thức đắc giai nhân tung


Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật nữ sẽ bị đưa vào map ẩn, không thể thấy được hoàn cảnh xung quanh, còn nhân vật nam thì phải ở ngoài vào từng map để tìm.

Bên nam trong mỗi map có 5p thời gian 
Bên nữ thời gian chờ là 10 phút 
Trong mỗi map mà bên nam đi tìm, cứ 80s vị trí cổng sẽ thay đổi  

Ải này là ải khốn nạn nhất, trâu chó nhất, nhưng không sao, các bạn đừng lo, bởi vì đã có mị đây sau gần trăm lần nhây với nó, rồi chịu khó lục diễn đàn đã tìm ra đáp án cho bà con (T_T). Nếu có thiếu hay sai gì thì đóng góp để mình sửa lại nhé: 

Kim Lăng 

250.209

Hàng Châu 

123.340
65.348
226.351
104.304
239.258

Bắc Kinh 

209.567
215.522
253.568
146.479

Dương Gia Trấn 

174.240
203.135
329.347

Vong Xuyên  

341.215
142.145
282.200
211.91
144.137

Hắc Phong Lâm 

172.111
188.68
79.219
136.151

Hoàng Tuyền 

95.34
117.69
257.119

Ngư Mễ Hương 

176.139
76.224
115.155
195.61
122.96
22.196

Bách Mộ Lâm Cốc 

99.316
243.185
252.231
171.305
128.187
158.285

Con Đường Tơ Lụa 

95.97
114.155
26.169
45.236
70.293

Thiên Mỗ Tiên Sơn 

237.162
189.212
214.238
163.333
148.189

Sau khi tìm đúng cửa của mình, nó sẽ hiện lên câu hỏi bắt mình trả lời trong 20s, sai 2 lần là nó biến mất, và đây là câu hỏi và câu trả lời:


E - 2014年9月画魂全服亮相,以下对画魂职业的描述正确的是?
=> 女画魂水凝墨只有三日记忆F - “飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”踢到了金庸所写的十四部小说,请问以下小说发生的背景时间最晚的是:
=> 笑傲江湖


G - 《甘棠》是《诗经》里面《国风》中的一首古诗。全诗由睹物到思人,由思人到爱物,尽是怀念召伯之情。请问召伯开创了什么时代?

=> 成康之治


H - 海棠花姿潇洒,花开似锦,自古以来是雅俗共赏的名花,下列并非描绘海棠的诗句是:

=> 任他桃李争欢赏,不为繁华易素心。


H - 汉、隋、唐、宋朝代按其开国皇帝姓氏在百家姓中的顺序排位正确的是:

=> 宋,唐,隋,汉


K - 开始把汉字字体由隶书转化为楷书的是:

=> 曹魏钟繇


K - 孔子主张“有教无类”,意思是教育的对象应该不分高低贵贱和贫富差距,但为了养家糊口,孔子对他的学生还是收了一定的“学费”。他收的“学费”主要是?

=> 咸肉


L - “廊腰缦回,檐牙高啄。各抱地势,钩心斗角。”是用来形容以下哪座宫殿的?

=> 阿房宫


L - 李白所作的《杨叛儿》中“何许最关人?乌啼白门柳。”一句中可看出描写的是什么时间?

=> 日落黄昏


L - 李白有诗“剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开”,描述了剑门关的险要。四川盆地自古以来易守难攻,只有几条古道能够出入。剑门关位于下列哪一条入蜀古道上?

=> 金牛道


L - 李斯曾经在其名文《谏逐客书》中以六件宝物为例劝谏秦王不应重物轻人,请问以下哪件不是六宝之一?

=> 飒踏之马


L - 历史上著名的“三武一宗”灭佛法难,与其相关的四位皇帝,按照历史上的先后顺序排列正确的是:

=> 北魏太武帝、北周武帝、唐武帝、后周世宗


M - 明朝戏曲文化普及,各地迎神赛会活动频繁,二三月间一般有春台戏,是为了:

=> 祈农祥


M - 莫忘尘的真正名字是:

=> 莫枫


P - “庖丁之千牛刀”此装备的典故来自于一个古老的故事“庖丁解牛”,请问这个股数最早载于哪本典籍?

=> 《庄子》


R - 人们常以“千里送鹅毛,礼轻情意重”来比喻情谊深厚。请问当时鹅毛是送到哪座城市?

=> 长安


S - 《山海经》是中国先秦重要古籍,分为5卷《山经》,13卷《海经》,而其中《海经》包括了三个部分,以下哪个部分不属于《海经》?

=> 《四海经》


S - 《山海经》中记载了许多神兽,其中有一种形状像赤豹,长着五条尾巴和一只角,发出的声音如同敲击石头的响声,这只神兽叫什么?

=> 


S - 十五国风,是西周时期从十五个地区采集上来的带有地方色彩的汉族民间歌谣。下面哪一个不属于十五国风?

=> 《楚风》


T - 唐朝开元十九年,玄宗皇帝为表彰并祭祀历代名将,设置的庙宇,以姜子牙为主祭,以历代名将十人从之,这十人称为武庙十哲。对其中孙武、吴起、韩信、李靖四人所处的时代从早到晚的排序正确的是:

=> 孙武、吴起、韩信、李靖


T - 唐高祖时,宫中嫔妃按从品级高到底排列正确的是:

=>  修容、婕妤、才人、宝林


W - 我国幅员广阔流域众多,时有水患,请问以下哪位人物没有治水之功?

=>  


W - 我国古代工匠多有巧思,常发明一些巧妙的工具设备来发展工业技术,请问“橐龠”是指以下哪种工具?

=>  冶铁炼炉上的鼓风设备


W - “五彩斑斓”的“五彩”原是指:

=>  青、黄、赤、白、黑


W - 五子良将是指三国时期、曹魏势力的五位将军。请问五子良将中,哪位曾经是文官?

=>  乐进


X - 相传大禹治水时得神龟负文而出,此为洛书。洛书的九宫格对应到奇门遁甲后,“生门”和“杜门”分别对应洛书中的这两个数:

=>  八、四


X - 辛十三娘,红依佳人,长得如同不食人间烟火的仙子,虽身为狐妖,但心地善良,她有几个姊妹?

=>  十八


Y - 以下哪位人物没有变过法?

=>  范雎


Y - 《艺概》中,刘熙载所言,“文之神妙,莫过于能飞。……无端而来,无端而去,殆得‘飞’之机者”这一段描述的诗句是:

=>  怒而飞,其翼若垂天之云


Y - 有聚宝盆之称的盆地、地上河、火洲、巴山夜雨地理称谓或现象分别位于:

=>  青、鲁、新、蜀


Y - “愿天下有情人,都成了眷属;是前生注定事,莫错过姻缘。”是一副集句联。上下两联分别出自两部著名的爱情杂剧。请问这上下两句分别出自:

=>  王实甫《西厢记》,高明《琵琶记》


Z - 在近年来逐步复兴传统习俗的浪潮中,冠礼、笈礼等纷纷被人们重新演绎。古代典籍中记载的传统礼俗还有很多,三书六礼就是其中的一种。三书六礼是古代的哪种礼俗?

=>  婚礼


Z - 自古以来名刹数不胜数,而且多与历史人物有关。以下历史人物与寺庙的组合正确的是:

=>  刘勰盛赞新昌大佛寺


Z - 中国古代习惯观天象测凶吉,不同的天象预示着未来会发生的种种事件。在下列星象中,具有吉兆意义的是:

=>  五星聚奎


Z - 《左传》是按鲁国国君世代交替的时间顺序叙事的,请问一共记录了多少位国君在位的时间?

=>  十二


Z - 《左传》中曹刿曾对鲁庄公说“肉食者鄙,未能远谋。”,用“肉食者”来指代身居高位的统治者,请问与之相对的指代一般人民的词是哪个?

=>  藿食者

Ải 4: chia ra làm 3 cửa nhỏ (nói nhỏ nhưng nó chẳng nhỏ xinh chút nào T_T)

4.1. Thiên tạo địa thiết 
4.2. Long phi phượng vũ
4.2. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên


Ải 5: Huyết chiến Vô Thường
Sưu tầm và đăng bởi: XiuEmi

Nguồn tọa độ và đáp án: xqn.netease.com/forum

Share on Google Plus

About Unknown

3 comments:

 1. ad ơi, sao mình nghe bảo game thiến nữ đóng cửa rồi ạ TT_TT

  ReplyDelete
  Replies
  1. ukm, đóng cửa ở VN rồi bạn ơi, đây là bản trung quốc nhé!

   Delete
 2. bạn chơi sever nào thế, mk ko biết chọn sv nào đông ae VN chơi cả???

  ReplyDelete