[Thiện nữ mobile] Hướng dẫn hoạt động bảo đồ (Có đồ và tiền)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC


Nhiệm vụ Bảo đồ

Thời gian hoạt động

Nhiệm vụ thường ngày

Hoạt động yêu cầu

Cấp bậc ≥50 ,  nhiệm vụ cá nhân, thích hợp tự kỷ éo phải chia đứa nào.

Hoạt động cụ thể

 Nói chuyện với bà chủ khách sạn ở Kim Lăng, hỏi thăm tung tích bản đồ bảo tàng, có tỷ lệ đạt được bản đồ bảo tàng trong truyền thuyếtHình 1: Nhận nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi người chơi nhận nhiệm vụ, bà chủ chỉ dẫn tọa độ thăm dò tung tích bản đồ bảo tàng, chiến thắng quái vật khả nghi liền có cơ hội đạt được bản đồ bảo tàng.


Hình 2: Hoàn thành nhiệm vụ

Đào bảo 

Sau khi đạt được bản đồ bảo tàng, chỉ cần sử dụng đạo cụ  bản đồ bảo tàng liền có thể tự động tìm đường tới địa điểm đào mả (nhầm đào bảo), lại sử dụng bản đồ thêm phát nữa, liền có thể đào bảo thành công.

Loại hình bản đồ bảo tàng

Bản đồ bảo tàng sơ cấp: Có tỷ lệ đạt được bản đồ bảo tàng trung cấp, cao cấp.
Bản đồ bảo tàng trung cấp: Có tỷ lệ đạt được bản đồ bảo tàng hoàng kim, đạo mộ bút ký giả.
Bản đồ bảo tàng cao cấp: Có tỷ lệ khá lớn đạt được bản đồ bảo tàng hoàng kim, đạo mộ bút ký giả.
Bản đồ bảo tàng hoàng kim: Có tỷ lệ tiến vào tiễn phách, thủ tài nô tụ tập bên trong huyệt động, đánh thủ tài nô ra đồ quý. 
Đạo mộ bút ký giả: Bản đồ bảo tàng thần kỳ nhất, cần người chơi tự thăm dò tọa độ bản đồ bảo tàng. Vận khí tốt có thể được các loại đá quý cao cấp, ngô sơn thạch (Để cường hóa), các loại tuyệt kỹ...

Phần thưởng Đào bảo

Đào bảo có xác suất được đá quý, ngô sơn thạch, thương hải thạch tâm, chìa khóa bảo hạp, bang hội thương phiếu, tuyệt kỹ môn phái .
Nhưng cũng có khả năng gặp thủ tài nô tiểu quái, chẳng có giá trị gì.

Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment