[Thiện nữ mobile] Hướng dẫn hoạt động hàng ngày: Nhất Điều Long

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

[Thiện nữ mobile] Hướng dẫn hoạt động: Nhất Điều Long  Loại hình hoạt động: Hoạt  động thường ngày

Giới thiệu bối cảnh: Bàn Cổ Nguyên Thần sắp xuất thế, dẫn tới tam giới hỗn loạn, chuyện lạ dồn dập xảy ra. Ngọc đế vì muốn tìm hiểu nhân tình thế thái dưới nhân gian, đặc phái long Thái tử tới nhân gian, thu lượm kỳ văn dị sự của thế gian, báo cáo lên thiên giới (ngọc đế này cũng rảnh quá đấy). Nhưng long Thái tử tuy thần thông quảng đại, cũng không đủ sức đối mặt với tam giới, vì vậy đành hiện thân tại Kim Lăng, đề bảng treo giải thưởng, mời các lộ anh hùng hào kiệt cùng tham dự, nếu có người có thể giúp hắn điều tra những dật truyện này, hắn sẽ mang lễ vật hậu tạ.

    Phương thức tham dự: 3 người trở lên họp thành đội, ở tọa độ  (61,47)
thành Kim Lăng, tìm được NPC long Thái tử, nhận nhiệm vụ nhất điều long, là được trợ giúp long Thái tử điều tra dị truyện tam giới.

    Phần thưởng: Mỗi ngày hoàn thành10 lần nhiệm vụ sẽ được thưởng nhiều kinh nghiệm, hoàn thành lần thứ 11-20, đạt được phần thưởng kinh nghiệm cơ bản. Nếu vượt quá 20 lần,phần thưởng kinh nghiệm ít hơn. Vượt quá 45 lần, thì hôm đó không được thưởng.
    Hoạt động cụ thể

    1. Nhận nhiệm vụ

    3 người trở lên họp thành đội đến Kim Lăng
<在金陵> (61,47) , tìm NPC long Thái tử <龙太子>, nhận nhiệm vụ nhất điều long.
       Sau khi đối thoại với long Thái tử , nhận được nhiệm vụ [ thường ngày ] nhất điều long. Mỗi tua bao gồm 5 nhiệm vụ nhỏ, trừ tua đầu tiên cần nhận nhiệm vụ chỗ long Thái tử, còn lại đều có thể tự động giao nhận nhiệm vụ không cần quay lại Kim Lăng.

  


  
 Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ vào phụ bản ngẫu nhiên. Người chơi căn cứ vào thông báo của nhiệm vụ tìm được NPC tương ứng. Cần chú ý là NPC chỉ sống được 30 phút, nếu sau khi nhận nhiệm vụ 30 phút mà không vào phụ bản nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ thất bại. 
Nếu giữa đường gia nhập team đang làm nhiệm vụ sẽ cùng làm nhiệm vụ chung

      Hình 3: Cửa vào phó bản


Nếu nửa đường muốn từ bỏ nhiệm vụ, chỉ cần rời khỏi đội, nhiệm vụ nhất điều long cũng sẽ tự động bỏ. Đội trưởng cũng có thể click vào bảng để bỏ nhiệm vụ.


    2. Tiến vào phó bản

Sau khi nhận nhiệm vụ, đội trưởng bấm theo dõi nhiệm vụ có thể trực tiếp tìm đường vào cửa NPC, điểm chọn NPC, tức là có thể vào thẳng phó bản tương ứng, người chơi khác chỉ cần đi theo đội trưởng, khỏi làm gì mất công.    3. Bách biến chiến đấu
Nhất điều long bắt buộc phải chiến đấu qua cmn nhiều phó bản. Mỗi lần nhiệm vụ tiến vào một phó bản ngẫu nhiên. Đánh chết hết quái trong phó bản và đại Boss là hoàn thành cmn nhiệm vụ rồi
   Hiện tại có các phó bản là: Đào hoa phiến, ngôi nhà giữa hồ, hòa thượng túi vải, oa minh trì, hà bá thủy hoạn, dạ yến, khoa cử mê mộng, Vũ gia hậu viện, tiểu kê khoái bào. Sau này sẽ mở thêm nhiều phó bản hấp dẫn nữa cho người chơi đánh cho sướng.
 Tiểu Thiện lưu ý: Cấp bậc trung bình của đội ngũ càng cao có thể được nhận phó bản càng hoành tráng
 


    Hình 5: Phó bản ngôi nhà giữa hồ

 


    Hình 6: Đào hoa phiến
   


    Hình 7: Oa Minh trì (đầm ếch)

    4. Ý ngoại kinh hỷ
Lúc hoàn thành nhiệm vụ nếu may mắn cmn từ trên trời rơi xuống thì có thể bất ngờ được vô phó bản đặc biệt
    Trước mắt có 2 loại phó bản đặc biệt: Ngôi nhà giữa hồ (nhà trong) và đào hoa chủng để.


Ngôi nhà giữa hồ (nội)
    Lúc ra khỏi ngôi nhà giữa hồ (ngoại), oan hồn bị lão lão hại chết phong ấn ở trong nhà trong, bọn họ hóa thành hình tượng của bạn và đồng đội, ý đồ mê muộn bạn trao đổi thân thể với chúng. Sau khi tiến vào cảnh tượng đội trưởng cần bấm vào chú văn bên trong nhà là có thể đánh vỡ ảo ảnh, hiện ra chân diện mục bọn chúng. Đánh chết lan nhược oan hồn có thể nhận lượng lớn KN.
  Có điều thời gian ảo ảnh hiện trong nhà chỉ có 5 phút, bạn cần nắm rõ thời gian đánh chết toàn bộ ảo ảnh.

  


   
    Đào hoa mộ chủng
Sau khi đánh bại hương quân hồn ở đào hoa giản, có sác xuất tiến vào đào hoa mộ chủng. Ở đó hương quân thủ mộ Hầu Phương Vực có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi, cẩn thận bị hắn cắn trộm.
    Hầu Phương Vực và Boss có tỷ số Bạo cực cao, đánh bại hắn sẽ có những phần thưởng bất ngờ.
   


    Phần thưởng hoạt động

    Hoàn thành nhất điều long nhiệm vụ, có thể nhận lượng lớn KN cùng đồ đạc thưởng.

- 01- 10 lần nhiều KN
- 11-20 lần KN trung bình

- 21-45 KN ít
Quá 45 nghỉ ăn KN

Hoàn thành 01 tua nhiệm vụ nhất điều long có thể nhận được 01 túi lễ vật bên trong có kinh nghiệm đan ăn vào nhiều kinh nghiệm ngoài ra có tỷ lệ sắc xuất nhận được vốn bang hội, góp cho bang hội vài viên gạch ngói

  


Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

0 comments:

Post a Comment