[Thiện nữ mobile] Hướng dẫn sơ lược môn phái Hiệp Khách (phần 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THIỆN NỮ U HỒN TRUNG QUỐC

Hiệp khách trang bị, pháp bảo và linh thú

 Nói về class hiệp khách là một chức nghiệp khá đặc biệt, trong team hoạt động hiệp khách không có dame to, bù lại có thể BUFF cho đồng đội nhiều hiệu ứng hữu ích. Về phương diện trang bị HK có thể cầm vũ khí hai tay hoặc 1 tay, khi cấp bậc tăng lên tới giai đoạn nhất định (sau cấp 110 ), địa vị của hiệp khách vô cùng rõ ràng, chiếm vị trí rất trọng yếu khi PK.


Xu hướng cơ bản của hiệp khách vẫn là lựa chọn vũ khí 2 tay, có thể tăng tối da dame của bản thân. Người chơi thích PK có thể lựa chọn vũ khí 1 tay cộng thêm một tấm thuẫn để tăng khả năng phòng ngự của bản thân.
    Ở những phương diện khác, trang bị cơ bản tương tự như Giáp sỹ, theo đuổi "Sức mạnh" và "giới hạn máu", cũng có thể lựa chọn tăng cao căn cốt và nhanh nhẹn

    1. Pháp bảo Hiệp khách  chủ yếu có hai loại

    Loại thứ nhất mang sức mạnh
    Đây cũng là loại chủ đạo của hiệp khách là một trong những pháp bảo đặc thù của nghề cận chiến vật lý.
   - Ưu điểm: Công kích tương đối cao, lực phòng ngự khá mạnh.
    -Khuyết điểm: Khả năng trúng mục tiêu và tránh né thấp.
 
   Loại thứ hai mang nhanh nhẹn

 - Ưu điểm: Khả năng trúng mục tiêu và tránh né tương đối cao.
 -  Khuyết điểm: Đối với trang bị yêu cầu cao, lực công kích yếu hơn.
                          
 2. Lựa chọn linh thú
    Linh thú của hiệp khách đề cử lựa chọn loại trí lực và sức mạnh, không đề nghị chọn loại máu, nếu không lúc đánh nhau ngay cả người trợ giúp cũng không có.


3. Giới thiệu kỹ năng Hiệp khách và đề cử thăng cấp
    * Lan hoa phất huyệt (kỹ năng sau là Thế như phá trúc):

   Kỹ năng đơn công của Hiệp khách, tăng cấp làm sao để phù hợp với yêu cẩu của
Thế như phá trúc là được.
 
    * Thổ nạp quyết:

    Tăng max điểm, khôi phục  khí huyết và giới hạn máu bản thân.

    * Tị thực tựu hư và Tị hư tựu thực:
     Giai đoạn đầu và giữa không cần tăng điểm, về cuối đề nghị điểm cao. Có tác dụng miễn giảm tổn thương pháp thuật và vật lý của bản thân.
 
    *Hùng tâm quyết:

    Tăng điểm cao, có khả năng tăng dame vật lý của bạn hữu xung quanh.

   * Cổ đạo nhiệt trường:

    Phải điểm cao. Có thể tăng dame pháp của bạn hữu xung quanh và dame vật lý của chính bản thân.

    *Sinh sinh bất túc:
Điểm cao hết sức đi. Có thể tăng giới hạn máu của bạn hữu xung quanh.

   * Vị vũ trụ mâu:

Điểm cao. Tăng phòng ngự vật lý cho bạn hữu xung quanh

    * Kiên bích thanh dã:

    Phải điểm cao. Có thể tăng kháng nguyên tố và phòng ngự pháp thuật cho bạn hữu.

    * Thiên nhai bỉ lân:

   Đề nghị điểm cao. Bắt một mục tiêu ngẫu nhiên đến trước bản thân, trong thời điểm mấu chốt có thể cứu bạn bè.

   * Hi sinh vì nghĩa:
    Tăng điểm vừa phải. Lúc cần thiết có thể hi sinh bản thân cứu y sư hoặc những đồng đội khác.

    * Vạn phụ mạc địch:

    Kỹ năng phụ trợ rất quan trọng của HK đề nghị tăng điểm cao (ngoài 20).

    * Bất hoại kim thân: Có thể coi là kỹ năng vô địch, cần thi triển kỹ năng trước, loại trừ tất cả trạng thái bất lợi của bản thân, miễn dịch sát thương cùng hiệu quả pháp thuật đồng thời tăng công kích, có khả năng chí mạng cao, thời gian duy trì 4,5s.

    * Đạp tuyết ngọa băng, Băng hồ thu nguyệt:

    Tăng điểm vừa phải, đây là 2 kỹ năng quần công hệ băng, có thể giảm tốc độ di chuyển của đối thủ, Băng hồ thu tháng còn có thể giảm thủ của quái.

    * Thế như phá trúc:

    Kỹ năng tiền đề là Lan hoa phất huyệt, đề nghị tăng max điểm, có thể bỏ qua một phần phòng ngự của đối thủ, chém rất thấm.

* Tuyệt kỹ 70: Ngũ khí triều nguyên:


    Khiến cho đồng đội trong phạm vi nhất định miễn dịch tất cả tổn thương vật lý.

 
* Tuyệt kỹ 100: Tam hoa tụ đỉnh:

  
Khiến cho đồng đội trong phạm vi nhất định miễn dịch tất cả tổn thương pháp thuật.

 
Hiệp khách có hai kỹ năng vô cùng trọng yếu, chính là Hùng tâm quyết và Cổ đạo nhiệt trường, tăng pháp công và vật công, đừng do dự mà tăng max điểm.

    Hiệp khách là một nghề phụ với rất nhiều kỹ năng có thể thấy chỉ ở tầm trung cho nên các bạn cố gắng tăng tất cả các kỹ năng phụ trợ  (BUFF kỹ năng)  điểm cao hoặc là max điểm. Kỹ năng tự kỷ của hiệp khách có tác dụng phá phòng thủ của đối phương hay làm chậm, cũng rất nên tăng điểm cao. Mọi người cần nắm rõ được điểm mạnh yếu cùng vị trí của HK, mới có thể chơi thật tốt đc.

Kỹ năng thiên phú HK đề cử

Thiên phú 40:
   * Chuẩn tâm quyết:

    Đề cử bang chiến hoặc chiến trường, có thể tăng tỷ số trúng mục tiêu cùng tránh né của đồng đội.

   * Linh tê nhất chỉ:

    Có thể gia kỹ năng công kích bản thân, đề cử khi mình chủ công hoặc khi đơn đả độc đấu (phối hợp cùng kỹ năng Thế như phá trúc, Lan hoa phất huyệt ).

  *  Độc đương nhất diện:

 Dùng khi tank, có thể dùng để tank khi không có giáp sỹ, có khả năng tăng cừu hận của quái!Thiên phú 60:
    * Khoái mã khinh cừu:

    Đề cử khi đi phó bản hoặc làm nhiệm vụ cùng team, có thể gia tăng phòng ngự và tốc độ di chuyển của đồng đội.

   * Thừa thắng truy kích:

    Bỏ qua phòng ngự của địch nhân có xác suất  trói buộc, đề cử khi đơn công hoặc một mình chủ công (phối hợp cùng thiên phú 40 chuẩn tâm quyết, cùng kỹ năng Lan hoa phất huyệt, Thế như phá trúc).

    * Tâm như chỉ thủy:

    Gia tăng kháng hôn mê, định thân các kiểu con đà điểu, đề cử khi đi quan ninh hoặc là bang chiến  sử dụng  (chủ yếu để chiến mị giả, phối hợp kỹ năng sinh sinh bất túc, khả năng kháng tăng nhiều hơn).


Thiên phú 80:

    * Tẩy tâm quyết:

   Gia tăng kháng tính cho bạn hữu, đề cử  sử dụng khi đi chiến trường (phối hợp với Vị vũ trù mâu, Kiên bích thanh dã ).

   * Phong cân đoạn mạch:

   Giảm tốc độ công kích của địch nhân cũng có xác suất định thân đối phương, đề cử khi đơn công hoặc làm Q một mình (phối hợp kỹ năng Lan hoa phất huyệt, Thế như phá trúc cùng thiên phú 40 Chuẩn tâm quyết, 60  Thừa thắng truy kích ).

    * Bất dược nhi dũ:

    Kỹ năng bị động, phóng ra thổ nạp quyết đồng thời ngẫu nhiên giải trừ nhiều trạng thái. Đề cử sử dụng khi đơn đấu, nhất là đối mặt xạ thủ hoặc giáp sĩ nha


Thiên phú 100

    * Tọa hoài bất loạn:

    Gia tăng kháng tính của bạn bè, đề cử khi quần chiến, bang chiến sử dụng (phối hợp kỹ năng Cổ đạo nhiệt trường, Hùng tâm quyết cùng thiên phú 40 Tẩy tâm quyết, 60 Bảo mã khinh cừu ).

   * Phá giáp xuyên vân:

    Tăng phá giáp, chí mạng cho bạn bè đồng đội, bỏ qua đỡ đòn, tăng sát thương , đề cử khi đi chiến trường, bang chiến (phối hợp kỹ năng Hùng tâm quyết, thiên phú 40 Tẩy tâm quyết,
60 Bảo mã khinh cừu).

    * Đạp bằng sóng gió:

  Tăng bỏ qua kháng của đối phương (phối hợp cùng kỹ năng cổ đạo nhiệt trường).


Share on Google Plus

About Admin Lạc Hồn Cốc

1 comments: